NEDWORC Association - networking for development cooperation

NEDWORC Association - professional network of Development Cooperation Experts. Members share knowledge and expertise, organise network meetings and workshops, and work all over the world in short and long term, junior and senior assgnments.
Our expert network of over 400 members is used by some 100 organisations and consultancy firms, to find experts for jobs and consultancies. Looking for experts? read more


Vereniging NEDWORC - Meerwaarde in Deskundigheid

Vereniging NEDWORC - netwerkorganisatie van professionals in de internationale samenwerking. Ruim 400 leden - junior en senior experts - delen kennis, ervaring en vacatures.
Vereniging NEDWORC staat voor netwerk avonden en workshops, een leden-site met praktische informatie voor zzp-ers, Ledenforum voor nieuws en antwoorden op vragen, samenwerken in themagroepen, een Startersgroep, een Broodfonds, en nog veel meer - lees verder


omslag fixing failed states2

11.12 | BoekWorc discussie over 'Fixing Failed States - A Framework for Rebuilding a Fractured World', geschreven door Ashran Ghani en Clare Lockhart - lees verder

facts are facts

30.10 | LCE: Communicating Evidence - 'facts are facts'. CDI Conferentie 2018 had als thema 'Communicating Evidence for Sustainable Development'. Maar wat is 'evidence'? Hoe 'framen' wij - bewust of onbewust - ons verhaal? Erica en Marlèn waren er bij en delen de uitkomsten. - lees verder


strijd grote meren

12.09 | Discussiemiddag met Jan Pronk naar aanleiding van zijn boek ‘Strijd rond de Grote Meren - Onderhandelen over vrede en recht in het hart van Afrika’. Mmv mensen die destijds in de regio werkten. Kunnen we lessen trekken uit wat zich toen heeft afgespeeld? “Als je militaire steun geeft, doe het dan robuust, grootschalig en met een ruim mandaat. Anders kun je beter wegblijven.” - lees verder voor het verslag


201810 beleidsnota3

Thema-avond over de Beleidsnota 2018 ‘Investeren in Perspectief’ van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) was gepland voor maandagavond 1 oktober in Utrecht, maar wordt uitgesteld, nieuwe datum volgt - lees verder


zelforganisatie

11.10 | LCOO: Zelforganisatie en de rol van de facilitator - Je begeleidt een organisatie op weg naar 'zelforganisatie', maar wat is daarin jouw eigen rol als facilitator? hoe pak je dat aan, zonder teveel te sturen? - lees verder


gulle gevers

26.06 | Netwerkavond mmv 100weeks en EffectiefAltruïsme, en de zoektocht naar de meest efficiënte manier om armoede te bestrijden - lees verder


Go To Top