NEDWORC Association - networking for development cooperation

NEDWORC Association - professional network of Development Cooperation Experts. Members share knowledge and expertise, organise network meetings and workshops, and work all over the world in short and long term, junior and senior assgnments.
Our expert network of over 400 members is used by some 100 organisations and consultancy firms, to find experts for jobs and consultancies. Looking for experts? read more


Vereniging NEDWORC - Meerwaarde in Deskundigheid

Vereniging NEDWORC - netwerkorganisatie van professionals in de internationale samenwerking. Ruim 400 leden - junior en senior experts - delen kennis, ervaring en vacatures.
Vereniging NEDWORC staat voor netwerk avonden en workshops, een leden-site met praktische informatie voor zzp-ers, Ledenforum voor nieuws en antwoorden op vragen, samenwerken in themagroepen, een Startersgroep, een Broodfonds, en nog veel meer - lees verder


netwerken2

08.01 | Nieuwjaars Netwerkdag 2019 is op dinsdag 8 januari in de Kargadoor, Utrecht. Uitgebreid programma, met Startersmiddag, workshops SDGs en Participatief drama; Thema-avond Mondiaal basisinkomen, en een korte ledenvergadering over oa een voorstel tot integratie van SID-NL. En natuurlijk de Nieuwjaarsborrel en volop gelegenheid elkaar te ontmoeten - lees verder


logo nww broodfonds

24.01 | NWW Broodfonds bijeenkomst in de Kargadoor, Utrecht. Het Broodfonds - collectieve AOV voorziening - van en voor leden van Nedworc, WaterForce/Waterfocus en Ruimteschepper. Belangstellenden zijn welkom - lees verder


gendergroep2

21.11 | Gendergroep - mag je gender eisen stellen aan lokale communities als voorwaarde voor project financiering? Met case door Jan Reynders nav een natuurbeschermingsproject in Papua New Guinea - lees verder


omslag fixing failed states2

11.12 | BoekWorc discussie over 'Fixing Failed States - A Framework for Rebuilding a Fractured World', geschreven door Ashran Ghani en Clare Lockhart - lees verder


facts are facts

30.10 | LCE: Communicating Evidence - 'facts are facts'. CDI Conferentie 2018 had als thema 'Communicating Evidence for Sustainable Development'. Maar wat is 'evidence'? Hoe 'framen' wij - bewust of onbewust - ons verhaal? Erica en Marlèn waren er bij en delen de uitkomsten. - lees verder


zelforganisatie

11.10 | LCOO: Zelforganisatie en de rol van de facilitator - Je begeleidt een organisatie op weg naar 'zelforganisatie', maar wat is daarin jouw eigen rol als facilitator? hoe pak je dat aan, zonder teveel te sturen? - lees verder


Go To Top