NEDWORC Association - networking for development cooperation

NEDWORC Association - professional network of Development Cooperation Experts. Members share knowledge and expertise, organise network meetings and workshops, and work all over the world in short and long term, junior and senior assgnments.
Our expert network of over 400 members is used by some 100 organisations and consultancy firms, to find experts for jobs and consultancies. Looking for experts? read more


Vereniging NEDWORC - Meerwaarde in Deskundigheid

Vereniging NEDWORC - netwerkorganisatie van professionals in de internationale samenwerking. Ruim 400 leden - junior en senior experts - delen kennis, ervaring en vacatures.
Vereniging NEDWORC staat voor netwerk avonden en workshops, een leden-site met praktische informatie voor zzp-ers, Ledenforum voor nieuws en antwoorden op vragen, samenwerken in themagroepen, een Startersgroep, een Broodfonds, en nog veel meer - lees verder


lcfs fragile

29.05 | Thema-avond over werken in een fragiele context - De praktijk van Nedworc leden in het veld is zeer divers. Deze thema-avond richten we ons op de overkoepelende uitdagingen die we delen, om in een fragiele context te werken aan duurzame, rechtvaardige en inclusieve ontwikkeling - lees verder

netwerken

21.05 | Netwerkdag en ALV Ledenvergadering met oa workshops 'Fragiele staten', 'Faciliteren of animeren' en 'SDGs en landbouw' - lees verder

zuid sudan unhcr a

02.05 | Netwerkavond Veiligheidsvraagstuk in West Afrika (casus Mali en Burkina Faso) en Noodhulpbeleid in Oost Afrika (casus Uganda en Zuid Sudan) - Escalatie van geweld in beide regio's: discussie over oorzaken en gevolgen, en wat zal het effect zijn van het nieuwe noodhulpbeleid? mmv Aart van der Heide, Hans Groenendijk, Johan te Velde en facilitator Paul Hassing - lees verder

narrative assessment 

06.05 | ‘Narrative Assesment’ om advocacy resultaten zichtbaar te maken. LCE middag mmv Margit van Wessel (WUR) en Wenny Ho (Hivos) - lees verder

iati noun

12.04 | Hands-on workshop Data visualization to create better, more intuitive, and more beautiful visual representations of your data - lees verder

omslag how china 1

16.04 | BoekWorc discussie over 'How China escaped the poverty trap', van auteur Yuen Yuen Ang. Successful development, she contends, is a coevolutionary process in which markets and governments mutually adapt - lees verder

201810 beleidsnota3

21.01 | Thema-avond over Beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) - 21 januari 2019 in Florin, Utrecht - lees verder


logo nww broodfonds

24.01 | NWW Broodfonds bijeenkomst in de Kargadoor, Utrecht. Het Broodfonds - collectieve AOV voorziening - van en voor leden van Nedworc, WaterForce/Waterfocus en Ruimteschepper. Belangstellenden zijn welkom - lees verder


Go To Top