NEDWORC Association - networking for development cooperation

NEDWORC Association - professional network of Development Cooperation Experts. Members share knowledge and expertise, organise network meetings and workshops, and work all over the world in short and long term, junior and senior assgnments.
Our expert network of over 400 members is used by some 100 organisations and consultancy firms, to find experts for jobs and consultancies. Looking for experts? read more


Vereniging NEDWORC - Meerwaarde in Deskundigheid

Vereniging NEDWORC - netwerkorganisatie van professionals in de internationale samenwerking. Ruim 400 leden - junior en senior experts - delen kennis, ervaring en vacatures.
Vereniging NEDWORC staat voor netwerk avonden en workshops, een leden-site met praktische informatie voor zzp-ers, Ledenforum voor nieuws en antwoorden op vragen, samenwerken in themagroepen, een Startersgroep, een Broodfonds, en nog veel meer - lees verder


voedselvraagstuk ssa 2100

18.09 | Netwerkavond: Kan Sub-Sahara Afrika 4 miljard mensen voeden in 2100? Met een inleiding door landbouwkundige Bert Meertens en discussie olv Jos Coumans. Bert heeft veel ervaring in Oost- en West-Afrika in m.n. rijstproductie, value-chains en capacity building. Wat is zijn visie op deze grote uitdaging voor de voedselvoorziening? - lees verder

logo nww broodfonds

05.09 | Boekworc discussie over Syria, naar aanleiding van 'Destroying a Nation - The Civil War in Syria', een boek van oud-diplomaat Nikolaos van Dam. "...Western and Arab fixation on the departure of President Bashar al-Asad constituted a serious obstacle to helping find a solution to the conflict."- lees verder

verborgen impact

08.07 | Netwerkavond 'Verborgen Impact' over schakels in wereldwijde productieketens, en wat ons handelen - individueel en collectief - onbewust veroorzaakt - lees verder

logo nww broodfonds

02.07 | NWW Broodfonds bijeenkomst in de Kargadoor, Utrecht. Het Broodfonds - collectieve AOV voorziening - van en voor leden van Nedworc, WaterForce/Waterfocus en Ruimteschepper. Belangstellenden zijn welkom - lees verder

resultaatgericht werken

27.06 | LCE & LCOO sessie over 'Impactgericht werken' - Impactgericht werken krijgt steeds meer aandacht, en Partos heeft een 'Impactwijzer' samengesteld met een uitgebreid overzicht van beschikbare tools. Hoe kunnen we (Nederlandse) organisaties ondersteunen met onze OS/IS expertise? - lees verder

lcfs fragile

29.05 | Thema-avond over werken in een fragiele context - De praktijk van Nedworc leden in het veld is zeer divers. Deze thema-avond richten we ons op de overkoepelende uitdagingen die we delen, om in een fragiele context te werken aan duurzame, rechtvaardige en inclusieve ontwikkeling - lees verder

netwerken

21.05 | Netwerkdag en ALV Ledenvergadering met oa workshops 'Fragiele staten', 'Faciliteren of animeren' en 'SDGs en landbouw' - lees verder

zuid sudan unhcr a

02.05 | Netwerkavond Veiligheidsvraagstuk in West Afrika (casus Mali en Burkina Faso) en Noodhulpbeleid in Oost Afrika (casus Uganda en Zuid Sudan) - Escalatie van geweld in beide regio's: discussie over oorzaken en gevolgen, en wat zal het effect zijn van het nieuwe noodhulpbeleid? mmv Aart van der Heide, Hans Groenendijk, Johan te Velde en facilitator Paul Hassing - lees verder

Go To Top