NEDWORC Association - networking for development cooperation

NEDWORC Association - professional network of Development Cooperation Experts. Members share knowledge and expertise, organise network meetings and workshops, and work all over the world in short and long term, junior and senior assgnments.
Our expert network of over 400 members is used by some 100 organisations and consultancy firms, to find experts for jobs and consultancies. Looking for experts? read more


Vereniging NEDWORC - Meerwaarde in Deskundigheid

Vereniging NEDWORC - netwerkorganisatie van professionals in de internationale samenwerking. Ruim 400 leden - junior en senior experts - delen kennis, ervaring en vacatures.
Vereniging NEDWORC staat voor netwerk avonden en workshops, een leden-site met praktische informatie voor zzp-ers, Ledenforum voor nieuws en antwoorden op vragen, samenwerken in themagroepen, een Startersgroep, een Broodfonds, en nog veel meer - lees verder


omslag capitalism alone 3

16.03 | Boekworc: 'Capitalism, Alone' van Branko Milanovic, over de kapitalistische systemen in China en de VS, en de effecten daarvan. 'For the first time in history, the globe is dominated by one economic system - capitalism prevails'. - lees verder

wash 1a

30.01 | Netwerkavond Economische groei en WASH, met Thea Bongertman en Hugo Oosterkamp, en ervaringen uit Oost Afrika, ZO Azië en Zuid Amerika. Wat is de impact van economische groei op WASH en andere basisvoorzieningen in de verschillende regio's? - lees verder

starters 3

06.02 | Startersgroep 2020 voor (her)starters en mensen die recent uit het buitenland zijn teruggekeerd, organiseert op donderdagmiddag 6 februari 2020 een workshop in Utrecht olv Hilde van Hulst. Focus op kwaliteit: Wat is mijn focus? Hoe kun je de QC-tool inzetten ter ondersteuning van je werk? - lees verder

09.01 | Nieuwjaars Netwerkdag 2020 op donderdag 9 januari in Utrecht, met Startersmiddag, Dilemmax-spel en Thema-avond 'Moneyland' over corruptie en witwassen. En natuurlijk de Nieuwjaarsborrel - lees verder

1912 egypte 4a

16.12 | Netwerkavond Regionaal Waterbeheer met Sjaak de Boer en Alexander Mueller, over waterbeheer in Lesotho en Egypte, en de noodzaak van waterverdragen en goede afstemming tussen landen en regio's om geopolitieke conflicten en droogteproblemen te voorkomen. Geslaagde netwerkavond over een actueel thema. Waterdiplomatie om problemen door schaarste agv bevolkingsgroei, grotere economische activiteit, klimaatverandering en vraag naar energie te voorkomen. Wat zijn goede voorbeelden van waterdiplomatie en plannings-instrumenten? - lees verder

20180914 Mbembezi Forest Zimbabwe2

11.12 | Thema-middag Zimbabwe - Renaat Van Rompaey heeft onlangs de bosdienst in Zimbabwe doorgelicht als onderdeel van het EU programma voor Institutionele Hervorming en Beter Bestuur. Zimbabwe was destijds een voorbeeld in zuidelijke Afrika. Wat is nodig om weer uit de crisis te komen? Thema-middag voor iedereen betrokken bij Zimbabwe en zuidelijk Afrika - lees verder

narrative assessment

03.12 | LCE Thema-middag ‘Narrative Assesment': Hoe werkt deze nieuwe methode om advocacy resultaten zichtbaar te maken? mmv Margit van Wessel (WUR) en Wenny Ho (Hivos) - lees verder

1911 BHOS discussie

18.11 | Netwerkavond BHOS-beleid mmv D66 en Groen Links. Er zijn veel vragen te stellen bij het huidige beleid en de keuzes die daarin gemaakt zijn. Moeten OS naar het Malieveld? Discussie olv Paul Hassing - lees verder

Go To Top