'One Health' is een benadering waarin de gezondheid van mens, dier en milieu onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Antibiotica resistentie is een van de grote problemen. Deskundigheid uit verschillende sectoren moet gebundeld worden voor een effectieve aanpak. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? netwerkavond mmv Katrien van 't Hooft

one healthOne Health

‘One Health: a concept that became an approach and then a movement. Aim of One Health: To improve health and well-being through the prevention of risks and the mitigation of effects of crises that originate at the interface between humans, animals and their various environments.’

Internationaal is er het One Health Global Network portal, zie Onehealthglobal.net/what-is-one-health

Deze avond is voorbereid door een aantal leden uit de public health hoek. We startten met inleiding over het ‘One Health’ concept door Katrien. Zij laat zien wat One Health in de praktijk kan inhouden. Dit wordt gevolgd door discussie en verkenning van de bij Nedworc-leden aanwezige expertise vanuit andere sectoren, en mogelijke vervolg acties.

Verslag - netwerkavond One Health

Op dinsdag 15 mei 2018 heeft een groep Nedworc leden een boeiende verkenning gedaan van het concept ‘One Health’.

One Health is een krachtige benadering waarin het gaat om de integratie van inspanningen rond gezondheid van mens - dier - en milieu, met name waar het infectieziekten betreft zoals nu weer actueel rond Ebola in de Democratische Republiek Congo. In Nederland is dit opgepakt door het NCOH (Netherlands Centre for One Health) met 4 thema’s van onderzoek:

  • emerging infectious diseases preparedness
  • tackling anti-microbial resistance
  • wildlife & ecosystems
  • smart & healthy farming

Katrien van ’t Hooft, livestock development expert, gaf een inleiding over het ‘One Health’ concept en liet zien hoe zij dit in de praktijk brengt in Natural Livestock Farming met de focus op vermindering van antibioticagebruik en andere chemische (dier-) geneesmiddelen in veehouderij in Nederland, Ethiopië, India en Uganda - zie presentatie The World of One Health

De discussie daarna spitste zich toe op de vraag hoe coherent het Nederlandse beleid is rond het thema van melkveehouderij - met de huidige focus op buitenlandse handel. De nadruk op economische ontwikkeling en de promotie van het Nederlands bedrijfsleven in deze sector heeft naast positieve ook andere invloeden op de gezondheid van mens, dier en milieu, inclusief excessief gebruik van antibiotica en andere middelen. Tevens kwamen we tot de voorlopige conclusie dat het beleid van BUZA op landbouwgebied achterloopt op de ontwikkelingen rond landbouw en duurzaamheid in eigen land. 

De komende tijd gaan we hierover een eerste contact leggen met DGIS, en denken op termijn aan een bredere informatieve bijeenkomst over OS beleid in relatie tot ‘One Health’ met experts en beleidspersonen van BuZa, VWS, practitioners en wetenschap.

Geïnteresseerden kunnen zich hierbij aansluiten. Bij de leden is inmiddels One Health expertise aan de human health en animal health kant, terwijl we leden met expertise aan de plant, water en milieu kant extra uit zouden willen uitnodigen om contact op te nemen met de organisatoren.

Contact: Katrien van ’t Hooft, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.utchfarmexperience.com of Harry van Schooten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Presentatie en achtergrondinformatie
- The World of One Health - presentatie door Katrien van 't Hooft
- Zie ook www.naturallivestockfarming.com en www.natuurlijkeveehouderij.nl


one health 2Programma
18:30 - Inloop met koffie en thee
19:00 - Inleiding One Health, door Katrien van 't Hooft, livestock development expert
19:30 - Discussie en vervolg acties door Nedworc leden
20:30 - Gelegenheid tot borrelen in de bar

Facilitatie Linda Janmaat, public health consultant

Netwerkavond One Health, mmv Katrien van 't Hooft

  • datum: dinsdag 15 mei 2018
  • aanvang: 19:00 uur; inloop vanaf 18:30 uur; netwerkborrel na afloop
  • locatie: Kargadoor, Utrecht

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Go To Top