Discussiemiddag met Jan Pronk naar aanleiding van zijn boek ‘Strijd rond de Grote Meren - Onderhandelen over vrede en recht in het hart van Afrika’. Kunnen we lessen trekken uit wat zich toen heeft afgespeeld? mmv mensen die destijds in de regio werkten - lees verder voor het verslag

DISCUSSIEMIDDAG ‘Strijd rond de Grote Meren’ mmv Jan Pronk

Jan Pronk boekcoverAanleiding voor de bijeenkomst is de publicatie van het nieuwe boek van Jan Pronk ‘Strijd rond de Grote Meren - onderhandelen over vrede en recht in het hart van Afrika’. In de periode 1994-1998, die wordt beschreven in het boek, zijn veel (oud)Nedworc-leden actief geweest in het Grote Meren gebied. Maar ook daarvoor, daarna en op dit moment zijn veel Nederlandse deskundigen betrokken bij Rwanda, Burundi en Congo.

Tijdens deze drukbezochte discussiemiddag gingen we in gesprek met Jan Pronk, over het boek en de gebeurtenissen destijds. En we trokken ook lijnen door naar nu, met lessons learnt voor o.a. conflictpreventie en ontwikkelingsbeleid.

De discussiemiddag werd georganiseerd vanuit de Vereniging NEDWORC, voor mensen betrokken bij de Grote Meren regio en/of werkzaam in conflictpreventie of anderszins betrokken. Ook niet-leden waren van harte welkom, en daar werd goed gebruik van gemaakt. Het was een zeer betrokken discussie.

VERSLAG discussiemiddag

'Het huidige Nederlandse OS-beleid wordt gedreven door Nederlandse handelsbelangen, en de ongelijkheid is uit het zicht verdwenen. Er wordt groei gestimuleerd, het Nederlandse bedrijfsleven wordt met publiek geld ondersteund, maar zonder trickling-down effecten leidt dat tot grotere ongelijkheid. De onderkant van de samenleving wordt niet meer extra gesteund, de kloof rijk-arm is alleen maar groter geworden en groeit nog steeds.'

'Als je militaire steun geeft, doe het dan robuust, grootschalig en met een ruim mandaat. Anders kun je beter wegblijven.'

'Idealiter zou er een VN Peacebuilding kamer moeten komen, nog vóór de Veiligheidsraad en zonder veto, waarin thema’s op tijd geadresseerd en bijgestuurd kunnen worden, nog voordat er conflicten ontstaan. Dit is effectiever dan achteraf, na een escalatie, de zaken bij de Veiligheidsraad neer te leggen, want dan is het al te laat.'

Download: Verslag discussiemiddag 'Strijd rond de Grote Meren' mmv Jan Pronk (sept 2018)

Voor meer boeken en essays van Jan Pronk, over oa de VN, zie www.janpronk.nl


201809 1PROGRAMMA

 • Welkom door Jos Coumans, discussie moderator
 • ‘Strijd rond de Grote Meren’ - inleiding door Jan Pronk
 • Vragen naar aanleiding van het boek
  - achtergrond en verduidelijking van feiten, beleidskeuzes, rol van verschillende actoren; mmv mensen die destijds in de regio werkten
 • Discussie - en kunnen we lessen trekken uit wat zich heeft afgespeeld? discussie over o.a.
  - diplomatieke dilemma’s, de steun aan Kagame en de positie tov gematigde politieke groeperingen
  - geopolitieke belangen en de opstelling van de internationale gemeenschap
  - effectiviteit van conflict preventie binnen het huidige ontwikkelingsbeleid, in een context van buitenlandse handel en het tegengaan van migratie
  - en wat leren we hieruit voor conflictpreventie, en voor huidige conflicten zoals in Syrië?

ACHTERGROND

Tijdens deze discussiemiddag wilden we reflecteren op wat zich toen daar heeft afgespeeld. Het boek van Jan Pronk belicht de vele dilemma’s en het ingewikkelde diplomatieke onderhandelingsproces. Met daarbij gevoegd onze ervaringen vanuit het veld, willen we lijnen doortrekken naar nu, naar lessons learnt voor o.a. huidig beleid en conflict preventie. We zijn verheugd dat veel mensen betrokken bij de regio - nu en destijds - aanwezig waren en een bijdrage aan de discussie hebben gegeven.

Het boek van Jan Pronk biedt een goede inkijk in de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in Rwanda in de periode 1994 – 1998, rond en na de genocide in 1994, en -in mindere mate-  in Burundi en Oost Congo. Het boek is gebaseerd op de aantekeningen die Pronk maakte tijdens zijn reizen naar het gebied en de aan het proces gerelateerde bijeenkomsten met gezagsdragers in andere landen, internationale organisaties (VN, OAU etc.) en in de Nederlandse politiek.

Pronk schrijft open over de politieke en morele dilemma’s waarmee hij werd geconfronteerd. Het boek geeft een bijzondere inkijk in het diplomatieke onderhandelingsproces, uiterst ingewikkeld vanwege de vele actoren – in de betrokken landen zelf, en op het internationale toneel – met hun verschillende belangen, verschillende inschattingen over het mogelijke effect van beleidskeuzes, verschillende politieke bewegingsruimte etc.

De bijeenkomst werd geïnitieerd door Johan Berkhout en Ton de Klerk, en mede voorbereid door Carl Jansen en Jos Coumans; contact Johan Berkhout, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DISCUSSIEMIDDAG ‘Strijd rond de Grote Meren’ mmv Jan Pronk

 • woensdag 12 september 2018, 14:30 - 17:00 uur                
 • New World Campus, Den Haag

Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Go To Top