Discussiemiddag met Jan Pronk naar aanleiding van zijn boek ‘Strijd rond de Grote Meren - Onderhandelen over vrede en recht in het hart van Afrika’. Kunnen we lessen trekken uit wat zich toen heeft afgespeeld? mmv mensen die destijds in de regio werkten - 12 september in Den Haag

Jan Pronk boekcoverDISCUSSIEMIDDAG ‘Strijd rond de Grote Meren’ mmv Jan Pronk

 • woensdag 12 september 2018, 14:30 - 17:00 uur                
 • New World Campus, Den Haag
 • aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

STRIJD ROND DE GROTE MEREN

Aanleiding voor de bijeenkomst is de publicatie van het nieuwe boek van Jan Pronk ‘Strijd rond de Grote Meren - onderhandelen over vrede en recht in het hart van Afrika’. In de periode 1994-1998, die wordt beschreven in het boek, zijn veel (oud)Nedworc-leden actief geweest in het Grote Meren gebied. Maar ook daarvoor, daarna en op dit moment, zijn veel Nederlandse deskundigen betrokken bij Rwanda, Burundi en Congo.

Tijdens deze discussiemiddag gaan we in gesprek met Jan Pronk, over het boek en de gebeurtenissen destijds. En we trekken ook lijnen door naar nu, met lessons learnt voor o.a. conflictpreventie en ontwikkelingsbeleid.

De discussiemiddag wordt georganiseerd vanuit de Vereniging NEDWORC, voor mensen betrokken bij de Grote Meren regio en/of werkzaam in conflictpreventie of anderszins betrokken. Ook niet-leden zijn van harte welkom.

PROGRAMMA

 • Welkom door Jos Coumans, discussie moderator
 • ‘Strijd rond de Grote Meren’ - inleiding door Jan Pronk
 • Feitelijke vragen over de inhoud van het boek
  - achtergrond en verduidelijking van feiten, beleidskeuzes, rol van verschillende actoren; mmv mensen die destijds in de regio werkten
 • Discussie - en kunnen we lessen trekken uit wat zich heeft afgespeeld?
  discussie over o.a.
  • diplomatieke dilemma’s, de steun aan Kagame en de positie tov gematigde politieke groeperingen
  • geopolitieke belangen en de opstelling van de internationale gemeenschap
  • effectiviteit van conflict preventie binnen het huidige ontwikkelingsbeleid, in een context van buitenlandse handel en het tegengaan van migratie
  • en wat leren we hieruit voor conflictpreventie, en voor huidige conflicten zoals in Syrië?

ACHTERGROND

Tijdens deze discussiemiddag willen we reflecteren op wat zich toen daar heeft afgespeeld. Het boek van Jan Pronk belicht de vele dilemma’s en het ingewikkelde diplomatieke onderhandelingsproces. Met daarbij gevoegd onze ervaringen vanuit het veld, willen we lijnen doortrekken naar nu, naar lessons learnt voor o.a. huidig beleid en conflict preventie. We hopen dan ook dat veel mensen betrokken bij de regio - nu en destijds - aanwezig zullen zijn.

Het boek van Jan Pronk biedt een goede inkijk in de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in Rwanda in de periode 1994 – 1998, rond en na de genocide in 1994, en -in mindere mate-  in Burundi en Oost Congo. Het boek is gebaseerd op de aantekeningen die Pronk maakte tijdens zijn reizen naar het gebied en de aan het proces gerelateerde bijeenkomsten met gezagsdragers in andere landen, internationale organisaties (VN, OAU etc.) en in de Nederlandse politiek.

Pronk schrijft open over de politieke en morele dilemma’s waarmee hij werd geconfronteerd. Het boek geeft een bijzondere inkijk in het diplomatieke onderhandelingsproces, uiterst ingewikkeld vanwege de vele actoren – in de betrokken landen zelf, en op het internationale toneel – met hun verschillende belangen, verschillende inschattingen over het mogelijke effect van beleidskeuzes, verschillende politieke bewegingsruimte etc.

Na het verschijnen van het boek is er in verschillende nieuwsmedia vooral een discussie ontstaan over de vraag of Pronk niet te lang Kagame, de nieuwe machthebber in Rwanda, heeft gesteund ondanks alle aanwijzingen die er waren van mensenrechtenschendingen, rechtstreekse inmenging in de conflicten in Oost-Congo etc. Dezelfde vraag wordt gesteld t.a.v. zijn steun in die tijd aan het nieuwe Ethiopische regime na de val van Mengistu, en aan president Museveni van Oeganda.

De bijeenkomst is geïnitieerd door Johan Berkhout en Ton de Klerk, en mede voorbereid door Carl Jansen en Jos Coumans. Input voor de discussie? contact Johan Berkhout, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

12 sept | Discussiemiddag ‘Strijd rond de Grote Meren’ mmv Jan Pronk

 • datum: woensdag 12 september
 • tijd: 14:30 - 17:00 uur, met aansluitend netwerkborrel
 • plaats: New World Campus, Spaarneplein 2 in Den Haag (op loopafstand van Den Haag CS)
 • kosten: gratis; ook niet-leden zijn van harte welkom
 • aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De discussiemiddag wordt georganiseerd vanuit de Vereniging NEDWORC, voor mensen betrokken bij de Grote Meren regio en/of werkzaam in conflictpreventie of anderszins betrokken bij het thema. In verband met de organisatie graag van tevoren aanmelden. Ook niet-leden zijn van harte welkom - zegt het voort!

Go To Top