Wereldwijde COVID-19 vaccinproductie kan omhoog als overheden en farmaceuten eindelijk #CTAP gaan gebruiken:  kennis en patenten delen zodat meer farmaceuten wereldwijd vaccins kunnen produceren. Samen met 52 organisaties ondertekenden we de oproep van @Wemos & @oxfamnovib aan het kabinet. 'Van steunbetuiging aan #CTAP naar daden!' Hoe? Door actief promoten van C-TAP, door financiële ondersteuning én druk op farmaceuten om kennis te delen. #EndPandemicNow

De Nederlandse regering kan meer doen om productiecapaciteit van Covid19-vaccins te vergroten.

Vereniging NEDWORC ondertekende de gezamenlijke oproep van Wemos en Oxfamnovib: Er is een actievere houding met betrekking tot C-TAP nodig om een eerlijke wereldwijde verdeling van Covid-19 vaccins mogelijk te maken. Het kabinet kan daarin een grotere rol spelen dan tot nu toe gedaan wordt, vandaar de oproep om nu in actie te komen. - download 'Oplossing vaccintekorten COVID-19'.

'Kennisdeling noodzakelijk voor beschikbaarheid vaccins en einde pandemie

Wereldwijd doen overheden en bedrijven grote moeite om de Covid-19-pandemie een halt toe te roepen. Nu farmaceuten de eerste effectieve vaccins hebben ontwikkeld, moeten overheden de volgende horde nemen: de vaccins beschikbaar maken. Onlangs hebben we in Europa problemen ervaren met de levering van zowel het vaccin van Pfizer-BioNTech als met dat van Oxford/AstraZeneca. Voor lage- en middeninkomenslanden is de gebrekkige toegang tot vaccins al veel langer een probleem. De oorzaak hiervan is de beperkte productiecapaciteit van ontwikkelaars van vaccins. Hierdoor kunnen zij onmogelijk op korte termijn de hele wereld voorzien. Het huidige leveringsprobleem maakt pijnlijk duidelijk dat we volledig afhankelijk zijn van slechts een paar producenten.

Er is een oplossing voor dit probleem, maar deze wordt nog niet benut.

Deze oplossing is het delen van kennis en patenten voor de productie van vaccins in de COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Nederland heeft C-TAP in 2020 officieel gesteund.1 Helaas heeft de regering hieraan nog geen concrete acties verbonden. Daarom roepen wij de regering op om financiële hulp te verlenen aan C-TAP en daarnaast actief in gesprek te gaan met farmaceuten om ze aan te sporen om hun kennis en patenten te delen. Op deze manier kan Nederland zijn reputatie en voortrekkersrol op het gebied van de toegang tot geneesmiddelen waarmaken. Met deze inzet zorgt de regering ervoor dat C-TAP een succes wordt, de wereldwijde productiecapaciteit van vaccins maximaal wordt benut en er zo snel mogelijk een einde komt aan de pandemie.' 

Lees verder Oplossing vaccintekorten COVID-19, de gezamenlijke oproep aan de ministers De Jonge, Kaag, Hoekstra en van 't Woud.

Informatie
www.wemos.nl/ctap

Vandaag, 4 februari 2021 is er een plenair Coronadebat in de Tweedekamer, waarin ook C-TAP ter sprake zal komen.

 

TPL_JOOSTRAP_GOTOP_TEXT