Tijdens een Heidag in The Colour Kitchen in Utrecht werd door zo'n 25 leden gediscussieerd over de invulling van het innovatieproces van de vereniging.

Nieuwe vormen samenwerking, co-creatie, netwerken, activiteiten om beleidsontwikkelingen te volgen worden binnenkort verder uitgewerkt.
Login voor het verslag van de Heidag.De sector is al een tijd onderhevig aan flinke veranderingen. De rol van de ‘traditionele’ consultant verschuift van externe expert naar meewerkende/meedenkende consultant/facilitator, vaak thematisch-gericht.
- Er komen nieuwe veranderingen aan, bezuinigingen, ombuigingen, thematische concentratie, meer handel & OS, sterker accent op lobby & advocacy, etc.
- Jongeren zoeken manieren om werkervaring op te doen, hoe kunnen ervaren consultants daarin ondersteunen?
- Hoe reageren we op de veranderingen in de OS sector? en wat kunnen we doen als vereniging?

Als vereniging proberen we de leden zo goed mogelijk te faciliteren. Er zijn op dit moment een aantal werkgroepen (WEP, WIS, WAQ, Wcom) en netwerken, en andere initiatieven. Wellicht is er behoefte aan nieuwe initiatieven. Wellicht kan de afbakening van bestaande groepen (hun ‘mandaat’) verbeterd worden en kunnen hun activiteiten beter afgestemd worden, met het oog op ontwikkelingen in de markt en de rol van consultants.

Tijdens deze heidag op woensdag 1 april 2015 een brainstormsessie met bestuur en geïnteresseerde leden, om een actieplan op te stellen:
voor vernieuwing en verjonging, en voor beleidsgerichte thema-bijeenkomsten.
Ben je actief lid of wil je actief lid worden? kom meedenken en meedoen!

Praktisch:
datum: woensdag 1 april 2015
tijd: 12.30-16.30 uur, start met een lunch
locatie: The Colour Kitchen, Utrecht (zie route; vanaf Utrecht CS 15 min. met de bus)

Programma:
12:30 : Gezamenlijke lunch
13:30 - 16:30 Hei-sessie:
  13.30 : Plenaire bespreking van agenda en issues
  13.45 : Sessie over Vernieuwing en verjonging
  14.45 : Pauze met koffie/thee/mineraalwater
  15.00 : Sessie over Beleidsgerichte Thema-bijeenkomsten
  16.00 : Conclusies en aanbevelingen
16.30 : Gelegenheid tot uitloop/napraten

Go To Top