Ontwikkelingssamenwerking in de politieke partijprogramma’s: goed doordacht of slappe hap? En voegen ze het budget bij het woord?
 
Verkiezingsdebat 'Voorbij de Stemmingmakerij' op maandag 6 februari 2017 wordt georganiseerd door Kaleidos research ism Partos en OneWorld.
 
Het debat wordt een duik in de facts & figures van ontwikkelingssamenwerking in de partijprogramma’s. Debatmoderator Eric Corton gaat de woordvoerders van vier politieke partijen stevig aan de tand voelen.

Wat wordt er precies bedoeld met teksten als ‘Ontwikkelingshulp mag geen vrijblijvend cadeautje zijn’ (VVD) en ‘Wij willen grotere en langjarige betrokkenheid, beperkt tot een beheersbaar aantal landen’ (D66)? Hoe zien partijen de gevolgen van het OS beleid op langere termijn, en de mogelijke ‘vervuiling’ van het OS budget?

Initiatiefnemer Kaleidos Research heeft in aanloop naar dit debat de partijprogramma’s vergeleken op een aantal punten. Gewapend met de meest opmerkelijke bevindingen worden de woordvoerders ondervraagd in een eerste debatronde getiteld ‘Wat zegt u eigenlijk?' Samen duiken we dieper in de partijprogramma’s totdat we van de hoed en de rand weten.

Debatronde twee staat geheel in het teken van ‘Wat vindt u eigenlijk?’ De woordvoerders krijgen 5 á 7 stellingen voor hun kiezen zoals 'Fort Europa is een utopie en draagt bij aan de mensonterende situatie aan de grenzen van Europa' en 'klimaatfinanciering en de kosten van asielopvang horen niet in het OS-budget.'

Verwacht een vurig debat voorbij de stemmingmakerij waarbij ook de zaal wordt uitgenodigd om mee te doen. Dus verzamel je vragen en schuif aan!

Verkiezingsdebat 'Voorbij de Stemmingmakerij' is een initiatief van Kaleidos Research i.s.m. Partos & OneWorld.
 
Maandag 6 februari 2017 in De Balie, Amsterdam
Aanvang 20:00 uur, toegang 5 euro incl borrel
 
 
Go To Top