logo vvmUitnodiging VVM netwerk van milieuprofessionals:

VVM Café | Voedsel, water en landbouw: hoe komen we verder?

woensdag 14 november 2018 | 17:30-20:30 | VVM, Utrecht

Onze voedselproductie is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van water. Hoe kunnen we droogteproblemen voorkomen, in Afrika en in Nederland?

Ook in Nederland is de voedselproductie sterk afhankelijk van de beschikbaarheid in water. De warme, droge zomer heeft dit nog eens nadrukkelijk aangetoond. Wat ons hier overkwam, is de realiteit waar veel Afrikaanse landen jaar in jaar uit mee worstelen. Toch geldt zowel voor ons land als voor Afrika dat veel droogteproblemen te voorkomen zijn. Het VVM Café op woensdag 14 november zoekt handvatten om de schouders te zetten onder het voorkomen van zowel watertekort als wateroverlast.

Sprekers
- Prof.dr.ir. Pieter van der Zaag, hoogleraar geïntegreerd waterbeheer; IHE Delft en TU Delft
- Dr. Andrea Keessen, universitair docent recht, economie, bestuur en organisatie; UU

Voedsel en water – de wereld kan niet zonder Afrika
Pieter van der Zwaag opent het VVM Café met een pakkend betoog over het verbeteren van de waterbeschikbaarheid in Afrika. Anders dan velen denken, heeft Afrika ten zuiden van de Sahara namelijk de potentie om de graanschuur van de wereld te zijn. Heeft, want momenteel produceert men in diverse gebieden zelfs niet genoeg om de eigen bevolking te voeden. Landbouwvoorlichting en overheidssteun aan kleine boeren hebben gefaald. Met name watertekorten zijn hier debet aan. Waar de landbouw wel floreert, hebben boeren zelf initiatief genomen of hebben buitenlandse investeerders het heft in eigen hand genomen. Pieter van der Zaag schetst in zijn presentatie wat er nodig is om de huidige, lage waterproductiviteit van de overgrote meerderheid van kleine boeren te verhogen. Daarmee zal Afrika haar voedselproductie significant kunnen verhogen.

Het recht op water voor landbouw bij langdurige droogte in Nederland en Europa
In de tweede presentatie zoemt Andrea Keessen in op het recht op water. Wie heeft bijvoorbeeld  prioritair recht op water bij langdurige droogte?  In Nederland geldt de volgende rangorde bij de verdeling van water op niveau: 1) nat houden van de dijken, 2) drinkwatervoorziening en koelwater voor de energievoorziening, 3) kwetsbare natuur en 4) economische functies, zowel landbouw als andere bedrijven. Voor welk water geldt dat eigenlijk: leiding-, oppervlakte-, of grondwater? Biedt deze verdeling een recht op een bepaalde hoeveelheid water? En waarom pakt dit beleid voor de landbouw in verschillende provincies zo verschillend uit? Is het Nederlandse recht geschikt als langdurige droogte zich vaker voordoet? Andrea Keessen pelt in haar presentatie al deze vraagstukken successievelijk af. Ook behandelt zij enkele Nederlandse casestudies om waterschaarste voor de landbouw anders te regelen.

Details en aanmelden:
VVM netwerk van milieuprofessionals
www.vvm.info/vvmcafe/november2018

 

Go To Top