logo viceversaVice Versa event; initiatief van IOB (Directie Internationaal Onderzoek en  Beleidsevaluatie), NWO-WOTRO, Wageningen University & Research en Vice Versa:

Leren van Evalueren 2018: Bewegen tussen belangen

23 november 2018 | 10:00-17:00 | NWO-WOTRO, Den Haag

Welke belangen spelen er bij evaluaties en hoe laveer je daar als opdrachtgever en uitvoerder tussen? Deze vraag staat centraal tijdens de derde editie van ‘Leren van Evalueren’, op vrijdag 23 november in Den Haag.

‘Kunnen jullie laten zien dat onze interventie tóch impact gehad heeft?’ Of: ‘Hoe kunnen we de resultaten van deze evaluatie framen zodat er een mooie krantenkop van te maken is?’ Iedere evaluator kent deze vragen wel uit zijn of haar werkpraktijk. De subtiele druk om je eindbevindingen soms nét even iets anders op te schrijven of te formuleren, zonder overigens de waarheid of de juistheid van je onderzoek geweld aan te doen, kan soms groot zijn. Druk van je baas, druk van de opdrachtgever die vaak veel geld neertelt voor een evaluatie, of misschien wel druk die je jezelf oplegt omdat je toch ook wilt dat het onderzoek en de conclusies iets losmaken.

Bewegen tussen belangen
Binnen iedere evaluatie spelen diverse belangen. Zowel bij de opdrachtgever als bij de opdrachtnemer. De resultaten van onderzoek kunnen mede bepalend zijn voor de toekomst van het betreffende beleidsterrein of de reputatie van organisaties. Voor de opdrachtnemer geldt dat een tevreden klant belangrijk is in het vergaren van vervolgopdrachten. Dit kan op gespannen voet staan met het principe van evalueren.

Opdrachtgevers en onderzoekers
Met welke belangen heb jij als opdrachtgever of opdrachtnemer binnen evaluaties te maken? Hoe ga je hier mee om? In hoeverre ga je als onderzoeker mee in belangen van de opdrachtgever? Deel je tussentijdse bevindingen? Hoe ga je als leidinggevende met deze dilemma’s om? Wat rapporteer je wel en niet? En hoe ga je als opdrachtgever van evaluaties met deze dilemma’s om? Hoe rapporteer je als opdrachtgever bevindingen van evaluaties, en welke afwegingen maak je in deze keuzes?

Met oa. acht inspirerende en praktische deelsessies, en een uitgebreide lunch en borrel om met elkaar te netwerken.

Programma en details
Hetnieuwe.viceversaonline.nl | events | Leren van evalueren 2018

Go To Top