asc leidenInsiders en outsiders in ontwikkelingssamenwerking

ASC boekpresentatie op 4 maart 2019, met twee nieuwe boeken waarin de dilemma’s en ambivalenties van insiders en outsiders en hun relaties scherp in beeld worden gebracht. Dit gebeurt in twee heel verschillende nationale contexten: Kenia en Zuid-Soedan.

Ontwikkelingssamenwerking is - hoe je het ook wendt of keert - gebaseerd op machtsongelijkheid tussen insiders en outsiders en het introduceren van westerse ideeën die dikwijls vertaald worden in westerse plannen en werkwijzen. Dit gaat veelal ten koste van lokale initiatieven. Soms nemen, om welke reden dan ook, insiders de positie in van outsiders. Maar ook het omgekeerde komt voor: dat outsiders insiders en vervolgens bemiddelaars tussen insiders en outsiders worden, wat tot wederzijdse synergie in ontwikkelingsprocessen kan leiden.

‘Wat komt u hier doen? Terug in Obunga’ - door Rob van Gemert (2018)
’"Niemand luistert naar ons", zei het bewonerscomité. Als reactie bood ik aan gezamenlijk een plan te ontwikkelen om het wonen te verbeteren in hun (krotten)wijk Obunga van de stad Kisumu in Kenia. Er volgde een lange reeks van verkenningen, vergaderingen, interviews, enz.. Maar dan presenteert het County bestuur hun 2030-visie, opgesteld door Franse ingenieurs. Alle krottenwijken dienen te worden gesloopt en vervangen door middle-class-wijken. Er wordt inderdaad niet geluisterd. Wat kan ik doen?’

‘Tong Mabior. In het gebied van de Boven-Nijl – tussen verleden en toekomst’ - door Sjoerd Zanen (2018)
Er wordt een breed historisch perspectief geschetst van mensen en groepen in Zuid-Sudan, die het gebied als outsiders betreden met allerlei nobele en minder nobele bedoelingen - ontdekkingsreizigers, koloniale overheersers, Arabische machthebbers, ontwikkelingswerkers, vredesmissies en humanitaire organisaties – en hoe de Nilotische bewoners denken over zichzelf en over deze ‘bezoekers’, waaronder Sjoerd zelf.

Dubbele boekpresentatie op maandagmiddag 4 maart 2019 in het ASC Leiden.

Details en informatie
ASC Leiden | Over insiders en outsiders in ontwikkelingssamenwerking

Go To Top