2303 partos mvo beleid

Partos: Naar een actief, adequaat en ambitieus MVO-beleid
dinsdag 28 maart 2023 | 16:00-17:00 uur | online (NL-talig)

Hoe kun je MVO beter herkenbaar maken in het primaire proces van een organisatie?

De Partos Handreiking Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen helpt bij het vaststellen en uitvoeren van een alomvattend MVO-beleid met heldere doelstellingen en meetbare resultaten. 

Webinar voor iedereen die geïnteresseerd is in het opzetten en uitvoeren van een actief, adequaat en ambitieus MVO-beleid.

Informatie
Partos webinar MVO beleid

Download: Partos Handreiking MVO-beleid

partos

Go To Top