BLOG door Paul Hassing en Albertien van der Veen | 17 juli 2020 

Sinds de vorige blog is er het een en ander veranderd, is er meer inzicht in oorzaken en gevolgen. Er wordt extra budget beschikbaar gesteld voor ontwikkelingslanden, ook door Minister Kaag. Hoe kan dat geld het best besteed worden? Wordt het een grote bureaucratische inspanning die maanden vergt en die aansluit bij wat NGO's en internationale organisaties al doen? Of kunnen er andere instrumenten ingezet worden, die inspelen op lokale initiatieven?

corona mask

De VN rapporteerde dat de 10 meest kwetsbare landen ruim 90 miljard dollar nodig hebben, op korte termijn, om de gevolgen van het virus te kunnen opvangen. Het IMF spreekt van 2.500 miljard dollar. De Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV) heeft recentelijk geconstateerd dat ontwikkelingslanden waarschijnlijk langdurig getroffen zullen worden door de gevolgen van het virus. En adviseerde het kabinet om 1 miljard extra uit te geven aan deze landen. Wij stelden eerder voor om 2 miljard daarvoor vrij te maken.

Minister Kaag heeft op 10 juli aangekondigd dat het kabinet 500 miljoen extra vrijmaakt uit algemene middelen om ontwikkelingslanden te ondersteunen. Normaal gesproken zou minister Kaag hebben moeten inleveren omdat het BNP van Nederland dit jaar lager uitkomt en verhoudingsgewijs ook het OS budget dus lager uitkomt. Om dat op te vangen is een bedrag van 350 miljoen uit getrokken. Daarnaast wordt 150 miljoen uitgetrokken voor extra uitgaven bovenop het geplande langjarige OS budget.

Het ligt voor de hand dat minister Kaag de Nederlandse NGO’s en internationale organisaties zal vragen om deze bedragen ’weg te zetten’. Dat betekent een grote bureaucratische inspanning die maanden vergt en waarbij Nederland bepaalt wat er gaat gebeuren, wat goed is voor ontwikkelingslanden, en wat aansluit bij wat deze organisaties al doen. Niet noodzakelijk bij wat de betreffende landen nodig hebben. Wie betaalt, bepaalt. Ook bij OS.

Het kan ook anders, door aan te sluiten bij bestaande nationale initiatieven zonder tussenkomst van westerse organisaties. Niet door te zoeken binnen bestaande projecten wat er voor de bestrijding van COVID 19 gedaan kan worden, maar door in te spelen op wat overheden en lokale organisaties al hebben bedacht en hebben ingezet. Dat kunnen heel andere instrumenten zijn dan welke de gebruikelijke organisaties hanteren. Bijvoorbeeld:

  • Cash betaling aan kwetsbare mensen
  • Voedsel uit delen via slump organisaties
  • Beschermingsmiddelen opkopen voor ziekenhuizen
  • Salarissen betalen voor meer handen aan het bed
  • Investeren in communicatie middelen en lokale capaciteit

Heb je ervaring met dit soort instrumenten? Graag je reactie.


Reageren? via de ledensite

Go To Top