SDG-avond met 'Design Thinking' als invalshoek, olv trainers van de Hogeschool van Amsterdam.

Sustainable Development Goals

hva sdg entrepreneurshipGezien de vele en enthousiaste reacties op de SDG-sessie tijdens de NieuwjaarsNetwerkdag organiseren we op 12 april een follow-up avond, dit keer samen met de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

De HvA ontwikkelt praktische methodes om met de SDGs aan de slag te gaan, zie het Entrepreneurship College, de Global Goals Jam en de toolkit van Media Lab Amsterdam. Zijn deze methodes ook bruikbaar voor Nedworc-leden? en welke deskundigheid en input kunnen we HvA studenten meegeven vanuit het veld? "At the Entrepreneurship Colleges we aim to welcome students, teachers and professionals from all backgrounds in order to inspire, but also to bring those who understand the problem together with those who can design a possible solution."

De 12 april SDG-avond bestaat uit twee onderdelen. We starten met 'Designing for the SDGs' olv trainers van de HvA, met daarna de oprichting van Focal points en andere follow-up acties binnen de vereniging, als vervolg op de 4 januari sessie.

Designing for the Sustainable Development Goals

In this 2 hour workshop, you will get a short intro into how to use design to create local impact for the global goals. You will get familiar with tools from the Design Method Toolkit, and experience how design can offer a common language to share ideas and get different stakeholders to the table.

Together, we look at what challenges you experience within your workfield, and how they relate to the Global Goals. Then we will take you through some of the tools of our toolkit, showing you how to create an effective design challenge, how to come up innovative ideas to solve it, and how to present them in a powerful way.

The challenges will serve as input for the Global Goals Jam, a global 2 day event in September in collaboration with UNDP, where multi-disciplinary teams design interventions for challenges related to the SDGs.

About the facilitators:
- Aline Alonso is a Brazilian designer, currently living in Europe, interested in how design can inspire, engage and enable people to act towards social and public innovation. She investigated the contribution of design education to public sector innovation, and is also in the board of Creatives Across, an interdisciplinary creative network consisting of experts in using and teaching the Design Method Toolkit.
- Anneke van Woerden is a social designer and creative facilitator, currently working as Impact Producer at the Digital Society School, a new initiative of the Amsterdam University of Applied Sciences. She is the coordinator of the Global Goals Jam, and currently developing a toolkit that integrates the SDGs into the educational curriculum, helping students and professionals to create more impactful projects. 

Follow-up binnen de Vereniging NEDWORC

SDG iconsEen algemene conclusie van het afgelopen jaar is dat de SDGs belangrijk gaan worden in ToRs en resultaat-frameworks. Dus belangrijk om daar nu mee aan de slag te gaan (leden) en zichtbaar te zijn (vereniging). Dit willen we als vereniging op een aantal manieren invullen en stimuleren:

  • Inventarisatie en zichtbaarheid op de website: Welke leden werken op welke SDGs?
    Inventarisatie is vorig jaar gedaan in de marktverkenning. SDGs zijn toegevoegd aan de profielen in de nieuwe Ledensite. De website krijgt binnenkort een aparte SDG pagina.
  • Learning communities en Focal points
    We gaan learning communities opstarten rondom een aantal SDGs, met coördinatoren/focal points die kennis op die specifieke SDGs gaan bundelen en delen

SDG-avond ism de Hogeschool van Amsterdam

  • datum: donderdag 12 april 2018
  • aanvang: 19:30 uur
  • locatie: grote zaal Kargadoor, Utrecht

Organisatie: Anneke Wevers en Christine Verheijden, ism Hogeschool van Amsterdam

Go To Top