Er is steeds meer belangstelling om te werken met methodieken als Storytelling. Is deze methodiek ook bruikbaar in de internationale samenwerking? Boeiende netwerkavond mmv Valérie Schuit (Viewpoint Productions) en Ans Voordouw (Nedworc-lid)

Lees meer...

30 jaar NEDWORC hebben we gevierd met een Lustrum Symposium, met keynote speakers Kees Biekart (ISS) en Karin Siegmann (ISS) en workshops rond het thema 'de rol van onafhankelijke deskundigen in innovatie en transformatie voor duurzame en inclusieve ontwikkeling'

Lees meer...

Hoe kun je Gender Action Learning inzetten voor community empowerment? Catherine van der Wees deelt haar ervaringen in de Leergroep Organisatie Ontwikkeling (LCOO), gevolgd door intervisie olv Hilde van Hulst.

Lees meer...

Valérie Pattyn gaf een boeiende presentatie gegeven over de mogelijkheden en uitdagingen van Qualitative Comparative Analysis (QCA) als evaluatiemethode, in een gezamenlijke activiteit van Rutgers, WWF en Nedworc.

Lees meer...

Voor de zomer heeft BoekWorc uitgebreid gesproken over 'Heineken in Afrika' van auteur Olivier van Beemen, met complexe thema's als belastingontwijking en de rol van het bedrijfsleven, ook in gesprek met de auteur zelf. In september stond op het programma: 'Ubuntu en Nelson Mandela - Afrikaanse filosofie van verzoening', een boek van Henk Haenen (2016, uitgeverij Budel)

Lees meer...

Kunstenaars kunnen inspireren, shockeren en activeren met hun kunst. In de New World Campus in Den Haag waren sociaal en politiek betrokken kunstwerken te zien van een aantal Afrikaanse kunstenaars. Tijdens deze Netwerkborrel kregen we een rondleiding met een inspiratiesessie door Lydeke Schakel: hoe kun je kunst inzetten in je eigen werk?

Lees meer...

Alles wat we doen heeft een gender dimensie. Echt? Kom en disucssieer mee! Jan Reijnders van de Nedworc Gender groep start de discussie en nodigt iedereen uit om mee te doen.

Lees meer...

Met het nemen van een goede (representatieve) steekproef staat of valt -kwalitatief én kwantitatief- onderzoek. Interessante cursusdag voor consultants, georganiseerd door FSN Food Security.

Lees meer...

Go To Top