booksBelangwekkende literatuur uit de internationale samenwerking staat centraal bij BoekWorc. Diverse boeken en thema's zijn al besproken sinds de start in 2011, regelmatig met de auteur erbij.

BoekWorc in 2016 - 2018
 

omslag wereldwijde ongelijkheid  

22 mei 2018 | 'Wereldwijde ongelijkheid, welvaart in de 21ste eeuw' van auteur Branko Milanovic
Branko Milanovic is een van de meest besproken economen van dit moment. Hij ziet de verklaring voor de huidige instabiliteit in enerzijds de groei van welvaartsongelijkheid op nationaal niveau, en anderzijds de afname van deze ongelijkheid op wereldwijde schaal. ‘Een must-read’ aldus Thomas Piketty.

omslag vrede kun je leren 

omslag boemerang oorlog en geweld

 

6 maart 2018 | 2 boeken over vrede:
- 'Vrede kun je leren' van auteurs David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg
- 'De boemerang van oorlog en geweld, een hedendaagse samenspraak over Erasmus’ visie op oorlog en vrede' van Huis van Erasmus

Van Reybrouck en d’Ansembourg benaderen het thema vrede primair vanuit het individu. Dat geldt zowel voor de vraag wat het thema vrede met jezelf doet, als voor de vraag wat het vanuit jezelf naar de omgeving doet. Het boek van Erasmus over het leerstuk oorlog en vrede is meer een ‘macrobenadering’ van de thematiek.

De conclusie aan het eind van de middag is dat als je verandering in de wereld wilt, dat (eerst) uit jezelf moet komen. Vanuit de zelfkennis van je eigen behoeften moet je je (leren) verplaatsen in de ander. Pas dan stel je je open voor verandering.
Verslag: Twee boeken over vrede (login)

omslag into the unknown   4 september 2017 | 'Into the Unknown' van auteur Robert Chambers
Into the Unknown reflects on the journey of learning, and encourages readers to learn from observation, curiosity, critical feedback, play and fun. Participatory Rural Appraisal (PRA) and Community-Led Total Sanitation (CLTS) have benefited from sharing practice, innovations and experience through participatory workshops.
Details: BoekWorc | Into the Unknown

omslag great escape   mrt 2017 | 'The Great Escape' van auteur Angus Deaton
De auteur onderzoekt zorgvuldig statistieken, correlaties en wiskundige verbanden om uitspraken te doen over rijkdom en armoede, gezondheid en ongelijkheid in de wereld. Met hst 1 'The Well being of the World' en hst 7 'How to help those left behind'.
Details: BoekWorc | The Great Escape
omslag globaliseringsparadox   feb 2017 | 'De Globaliserings paradox' van auteur Dani Rodrik
Waarom mondiale vrijhandel, de natiestaat en democratie niet samengaan. Een pleidooi voor 'slimme globalisering' van politiek econoom Dani Rodrik, hoogleraar aan Harvard University.
Details: BoekWorc | De Globaliseringsparadox
 

omslag international aid   dec 2016 | 'International Aid and the Making of a Better World' van auteur Rosalind Eyben
Auteur Rosalind Eyben schrijft over '...the world of aid – its people, ideas and values against the backdrop of a broader historical analysis of the contested ideals and politics of aid operations from the 1960s to the present day'
Details: BoekWorc | International Aid and the Making of a Better World
 
omslag Ubuntu   sept 2016 | 'Ubuntu en Nelson Mandela' van auteur Henk Haenen
Een boek uit 2016, over de Afrikaanse filosofie van verzoening.
Zie de blog voor Kanttekeningen bij Ubuntu en Nelson Mandela en het verslag van de discussie 


Belangstelling om mee te doen?
Contact Margo Kooijman. Boeken worden gekozen en besproken in een vaste deelnemersgroep, maar nieuwe deelnemers zijn zeker welkom. Leden organiseren bij toerbeurt een bijeenkomst, in hun kantoor of huiskamer. De groep hield een blog bij, zie BoekWorc blog


BoekWorc in 2015

 • okt 2015 | 'Overgang van MDGs naar SDGs' mmv Jan Vandemoortele
  Het boek besproken boek is “The Millennium Development Goals and Human Rights: Past, Present and Future”, waarin Jan Vandemoortele het derde hoofdstuk schreef: “The limits of the MDGs’ design. Six caveats for Human Rights.” 
  Jan belicht de ontstaansgeschiedenis van de MDGs. Als communicatiemiddel bleken de MDGs buitengewoon effectief, en in zo’n 20 landen zijn ze een leidraad geweest bij het opstellen van ontwikkelingsplannen. De vraag is of de nieuwe Sustainable Develeopment Goals (SDGs) net zo zullen gaan leven als de MDGs. De SDGs zijn op een participatieve manier tot stand gekomen. Ze bevatten veel meer doelen dan de MDGs, en die doelen zijn niet makkelijk meetbaar. Wellicht gaan de SDGs dienen als keuzemenu waaruit landen hun prioriteiten kunnen kiezen. Het belang van gelijke verdeling van welvaart binnen landen is nu onderdeel van het debat. In de SDGs gaat het echter alleen over de armoede van de onderste 40% en niet over het hoge welvaartniveau van de bovenste 10%.  Hieruit komt Jan’s verzuchting “Wellicht is de Paus nog onze enige hoop?” als het om moreel leiderschap gaat. Wat mogen we verwachten van NGO’s als een soort waakhond? Het is niet te voorspellen of de SDGs zullen aanslaan. Liggen ze over 4 maanden in een la of zijn ze springlevend? Hoe dan ook, het is beter dan niets.
  Jan Vandemoortele is een Vlaamse ontwikkelingseconoom, met een langdurige staat van dienst bij de Verenigde Naties, het laatst als UNDP ResRep in Pakistan. Hij is nauw betrokken geweest bij het opmaken en installeren van de Millennium Development Goals (MDGs) en de recente evolutie naar de Sustainable Development Goals (SDGs), en heeft daarover veel gepubliceerd.

 • juni 2015 | 'Verloren in wanorde' mmv auteur Karel van Kesteren
  Karel van Kesteren schreef 'Verloren in wanorde', een persoonlijk relaas over dertig jaar  ontwikkelingssamenwerking. Het boek is uitgegeven door KIT Publishers. Het is interessant om de wijze waarmee hij kijkt naar het OS gebeuren, en dan vooral vanuit zijn uitgebreide ervaringen in de ambassades van Nicaragua en Tanzania. Het verslag is objectief, soms humoristisch, altijd scherp. Vanuit de observaties komt de auteur tot standpunten: er is weliswaar meer OS nodig, maar OS moet anders georganiseerd worden, zeker in landen die redelijk stabiel zijn en veel hulp ontvangen. Er is te veel versnippering, anders gezegd: te veel “donor-anarchie”. Karel van Kesteren was zelf aanwezig voor een discussie over zijn boek, het was een boeiende bijeenkomst.

 • mrt 2015 | Emoties in OS/IS, nav het boek 'Politieke Emoties' van Martha Nussbaum
  Een interessant boek over het belang van emoties in de openbare sfeer. Martha Nussbaum is een van ’s werelds invloedrijkste politieke denkers. In haar boek 'Politieke Emoties' voegt zij haar belangrijkste gedachtegoed over de filosofie van emoties samen met de theorie van sociale rechtvaardigheid, tot een pleidooi voor meer empathie in het politieke denken. In de moderne politiek, met name in de neo-liberale traditie, wordt het belang van emoties stelselmatig onderbelicht. Martha Nussbaum wil emoties de plaats geven die hun toekomt: in het hart van de politieke theorie.
  Welke emoties zijn voor ons zelf belangrijk in ons IS/OS werk? Welk impact gaat daarvan uit, in positieve of negatieve zin?

Eerder besproken boeken 2011-2014

 • nov 2014 | 'De Congo Codes', mmv auteur Dirk Jan Koch
 • sept 2013 | 'Eerlijke nieuwe wereld', van Henk van Houtum en Joos van Vugt
  Een boek over rechtvaardigheid over de grenzen van natie-staten heen.
 • mei 2013 | 'De hulp voorbij?', KIT publicatie 2012
  Mmv co-editor Rob Visser
 • mrt 2013 | Discussie over de spirituele dimensie van ontwikkeling, nav 'Religion and Development' van Gerrie ter Haar
  Wat betekent het boek 'Religion and Development' van Gerrie ter Haar voor onze praktijk als consultant?
 • feb 2013 | 'Religion and Development - ways of transforming the world', van Gerrie ter Haar
  Prof Gerrie ter Haar omschrijft de betekenis van de concepten 'religion' en 'development'. Haar stelling: ontwikkeling kan niet alleen materieel zijn, de spirituele dimensie ervan is minstens zo belangrijk. Vervolgens ging zij in op o.a. het verband met mensenrechten.
 • sept 2012 | 'Het Regenseizoen', van Stephen Ellis
  Historicus Stephen Ellis was uitgenodigd voor een discussie over dit boek, met name over de praktische implicaties van het laatste hoofdstuk dat gaat over ontwikkelingsbeleid.
 • jun 2012 | 'Het Regenseizoen', van Stephen Ellis
  Een boek over Koloniale geschiedenis, Corruptie, Geldstromen en landbezit, Elites en hegemonie, Soevereiniteit versus mensenrechten, en Ontwikkelingsbeleid. Maar is het eigenlijk wel mogelijk om algemene uitspraken te doen over Afrika, en die uitspraken ook wetenschappelijk te onderbouwen? En wat is de rol van schaduwstaten en van spirituele waarden?
 • mrt 2012 | 'Poor Ecomonics - A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty', van Abhijit V. Banerjee en Ester Duflo
  De auteurs zoeken een empirisch antwoord op de vraag hoe armoede bestreden kan worden. Met een database met gegevens uit 18 landen komen zij tot de conclusie dat in alle gevallen blijkt dat armen zelf keuzes maken en dat die keuzes globaal gesproken vooral gericht zijn op het overleven op de korte termijn.
 • jan & mrt 2012 | 'Africa Works - Disorder as Political Instrument', van Patrick Chabal en Jean-Pascal Daloz
  Een bijzonder prikkelend boek. De vooroordelen over Afrika en hun analyse waarom iets niet/wel werkt bleken danige emoties op te roepen. En passant kwam ook de praktijk van de Cash Transfers aan de orde, als een methode waarvan één van ons de ontwikkelingen heeft gevolgd.
 • nov 2011 & jan 2012 | 'Development as Freedom', van Amartya Sen
  Dit boek is in het Nederlands vertaald als 'Vrijheid is Vooruitgang'. De discussie ging over vragen als: Gaat Sen’s boek wel over economie of ook over andere vakgebieden? In hoeverre heeft zijn “institutionele” economische analyse-methode invloed gehad op verdere theorievorming en op de praktijk? Sen breekt een lans voor het bredere meten van voortgang in ontwikkeling – maar zijn we daar achteraf eigenlijk wel zo blij mee? Is het niet doorgeslagen? In januari is verder gesproken over de praktische invulling van de theorieën van Amartya Sen en over de relatie tussen economische ontwikkeling en vrijheid.
Go To Top