NWW Broodfonds houdt een ledenvergadering op donderdag 24 januari in de werfkelder van de Kargadoor in Utrecht (Oudegracht 36), met aansluitend een nieuwjaarsborrel met WaterForce.

Lees meer...

Thema-avond over de Beleidsnota ‘Investeren in Perspectief’ van minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) - 21 januari 2019 in Florin, Utrecht

Lees meer...

Nieuwjaars Netwerkdag 2019 op dinsdag 8 januari in de Kargadoor, Utrecht. Drukbezochte dag met uitgebreid programma, met Startersmiddag, workshops SDGs en Participatief drama; Thema-avond Mondiaal basisinkomen, en een korte ledenvergadering over oa een voorstel tot integratie van SID-NL. En natuurlijk de Nieuwjaarsborrel en volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Lees meer...

BoekWorc discussie over 'Fixing Failed States - A Framework for Rebuilding a Fractured World', geschreven door Ashran Ghani en Clare Lockhart - dinsdag 11 december in Amersfoort

Lees meer...

In Papua Nieuw Guinea startte een nieuw natuurbeschermings project, waarin geld beschikbaar komt voor lokale communities, de legale eigenaren van de grond. Er werd besloten gender-eisen stellen als voorwaarde voor projectfinanciering. Mag dat? en wat zijn de ervaringen met dergelijke eisen in andere projecten?

Lees meer...

CDI Conferentie 2018 had als thema 'Communicating Evidence for Sustainable Development'. Maar wat is 'evidence'? Hoe 'framen' wij - bewust of onbewust - ons verhaal? Erica en Marlèn waren er bij en delen de uitkomsten.

Lees meer...

Go To Top