Vereniging NEDWORC startte 2020 met een drukbezochte Nieuwjaars Netwerkdag op donderdag 9 januari in Utrecht, met Startersmiddag, Dilemmax-spel en Thema-avond 'Moneyland' over corruptie en witwassen. En natuurlijk de Nieuwjaarsborrel.

Lees meer...

Netwerkavond Regionaal Waterbeheer, met Sjaak de Boer en Alexander Mueller, over waterbeheer in Lesotho en Egypte, en de noodzaak van waterverdragen en goede afstemming tussen landen en regio's om geopolitieke conflicten en droogteproblemen te voorkomen. Geslaagde netwerkavond over een actueel thema. Waterdiplomatie om problemen door schaarste agv bevolkingsgroei, grotere economische activiteit, klimaatverandering en vraag naar energie te voorkomen. Wat zijn goede voorbeelden van waterdiplomatie en plannings-instrumenten?

Lees meer...

Learning Community Evaluatie organiseert een thema-middag over ‘Narrative Assesment’ mmv Margit van Wessel (WUR) en Wenny Ho (Hivos). Hoe werkt deze nieuwe methode om advocacy resultaten zichtbaar te maken?

Lees meer...

Renaat Van Rompaey heeft onlangs de bosdienst in Zimbabwe doorgelicht als onderdeel van het EU programma voor Institutionele Hervorming en Beter Bestuur. Zimbabwe was een voorbeeld in zuidelijke Afrika, maar verkeert nu in een grote crisis, die ook het bosbeheer - destijds zeer goed georganiseerd en succesvol - hard raakt. Wat waren destijds de verwachtingen? Wat is nodig om weer uit de crisis te komen?

Lees meer...

Maandag 18 november ging Isabelle Diks (GroenLinks, OS woordvoerder in de Tweede Kamer) met ons in discussie over het BHOS-beleid. Er zijn veel vragen te stellen bij het huidige beleid en de keuzes die daarin gemaakt zijn. Wat wil en kan GroenLinks bereiken vanuit de opposisite?

Lees meer...

Boekworc discussie over corruptie en witwassen, naar aanleiding van 'Moneyland' van auteur Oliver Bullough.

Lees meer...

Go To Top