De praktijk van Nedworc leden in het veld is zeer divers. Deze thema-avond richten we ons op de overkoepelende uitdagingen die we delen, om in een fragiele context te werken aan duurzame, rechtvaardige en inclusieve ontwikkeling.

Lees meer...

Uitnodiging NETWERKDAG en ALV Ledenvergadering

Datum: dinsdag 21 mei 2019
Locatie: Kargadoor, Utrecht
Download: Jaarverslag 2018-2019

Lees meer...

'Samenwerking faciliteren' gaan we onder de loep nemen vanuit verschillende invalshoeken. LCOO themamiddag olv Domien Bruinsma en Thea de Jager.

Lees meer...

Learning Community Evaluatie organiseert een sessie over ‘Narrative Assesment’ mmv Margit van Wessel (WUR) en Wenny Ho (Hivos).

Lees meer...

Netwerkavond Veiligheidsvraagstuk in West Afrika (casus Mali en Burkina Faso) en Noodhulpbeleid in Oost Afrika (casus Uganda en Zuid Sudan). Paul Hassing is facilitator, en gaat in gesprek met Aart van der Heide, Hans Groenendijk, Johan te Velde en natuurlijk de zaal.

Lees meer...

BoekWorc discussie over 'How China escaped the poverty trap', van auteur Yuen Yuen Ang - 16 april 2019 in Amsterdam. "This book is a triumph, opening a window onto the political economy of China’s astonishing rise that takes as its starting point systems and complexity. Its lessons apply far beyond China’s borders." - Oxfam Blog

Lees meer...

Go To Top