booksBelangwekkende literatuur uit de internationale samenwerking staat centraal bij BoekWorc. Diverse boeken en thema's zijn al besproken sinds de start in 2011.
Ivm corona houden we onze discussies nu online via Zoom.
21 apr & 3 juni: 'Revolusi' (2020) en 'Max Havelaar' (1860)
9 juni: The Case for the Green New Deal

BoekWorc discussies
Boeken worden gekozen en besproken in een vaste deelnemersgroep, en nieuwe deelnemers zijn welkom. Leden organiseren bij toerbeurt een bijeenkomst, in hun kantoor of huiskamer.
Belangstelling om mee te doen? Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verslagen zijn na te lezen in de BoekWorc map op de ledensite (login).

 

omslag adk amst16 aug 2021 | "De Slavernij in Oost en West: Het Amsterdam-onderzoek" (2020) & "Wij slaven van Suriname"; Anton de Kom (1934, heruitgave 2020)

Voor augustus lezen we twee boeken over het slaverijverleden en de impact tot op de dag van vandaag: Het boek van activist en schrijver Anton de Kom (1898-1945) dat hij in 1934 schreef over de gevolgen van de slvernij en de koloniale overheersing. En daarnaast het Amsterdam onderzoek (2020) met veertig essays over het slavernijverleden van Amsterdam, de rol van de stadsbestuurders en invloed daarvan op honderdduizenden tot slaafgemaakten in Amerika, Afrika en Azië. Online discussie via Zoom

omslag woede vergeving mn   9 juni 2021 | ''The Case for the Green New Deal; How to Pay for the Green New Deal' van auteur Ann Pettifor (2019).

Online discussie via Zoom

omslag mh revapril 2021 | 'Revolusi' (2020) en 'Max Havelaar' (1860)
Voor april lazen we twee boeken: Max Havelaar van Eduard Douwes Dekker (Multatuli) uit 1860, en Revolusi van David van Reybrouck (2020). In het eerste boek gingen we op zoek naar lessen voor de moderne ontwikkelingssamenwerker, en het tweede boek is een logisch vervolg en een 'must read'. Online dicsussie via Zoom, zie Boekworc: Max Havelaar & Revolusi
Op 3 juni a.s. organiseerde Boekworc over deze boeken een discussie tijdens de Netwerkdag


 omslag woede vergeving mn
  feb 2021 | 'Woede en vergeving: Afkeer, Vrijgevigheid, Rechtvaardigheid' door Martha Nussbaum (2016)
Pleidooi om te reageren met rechtvaardigheid en ruimhartigheid, in plaats van wraak of vergeving. Over het boek: "Nussbaum betoogt dat de invoering van het rechtssysteem het mogelijk heeft gemaakt om ons door liefde en zorg te laten leiden. Want óf een voorval is zo misdadig dat we haar aan het recht overlaten, of zij is triviaal - en waarom zouden we in dat geval boos blijven en op wraak zinnen? Ze ontleedt ook het begrip vergeving kritisch: het is in de kern egoïstisch en weinig behulpzaam"
Online discussie via Zoom, zie BoekWorc: 'Woede en Vergeving'

 omslag value of everything   dec 2020 | 'The Value of Everything - Making and Taking in the Global Economy' door Mariana Mazzucato (2017)
Bij de Nederlandse vertaling 'De Waarde van Alles': "In onze economie wordt het onttrekken van waarde – het toe-eigenen van winsten, zoals dividenden voor aandeelhouders en bonussen voor bankiers – beter beloond dan het scheppen van waarde: de motor van een gezonde economie en samenleving. De waarde van alles is een bevlogen bijdrage aan het debat over de wereld waarin we willen leven" (NL vertaling, uitgegeven door Nieuw Amsterdam)
Online discussie via Zoom, met vervolg tijdens de Nieuwjaars Netwerkdag


 omslag stuffed starved 2  

okt 2020 | 'Stuffed and Starved: The Hidden Battle for the World Food System' - Ray Patel
"Patel explains, from seed to store to plate, the steps to regain control of the global food economy, stop the exploitation of both farmers and consumers, and rebalance global sustenance."
Online discussie via Zoom, zie BoekWorc: 'Stuffed and Starved' en login voor Verslag discussie

 

 

 omslag hdr 2009a   aug 2020 | Human Development Report 2009. Overcoming Barriers: Human Mobility and Development (UNDP)
"Milanovic stelt terecht dat immigratie de verzorgingsstaat op de proef stelt doordat
solidariteit met nieuwkomers voor de oudkomers lastig blijkt te zijn. Migratie is een logisch uitvloeisel van de globalisering." Deze discussie hebben we op 26 augustus voortgezet adhv HDR 2009. Zie Boekworc: Migratie en ontwikkeling, HDR2009 en login voor Verslag discussie

 omslag capitalism alone 2  

juli 2020 | 'Capitalism, Alone: The Future of the System that Rules the World' - Branko Milanovic (2019)
"Branko Milanovic's new book brilliantly dissects the similarities and differences on China v US capitalism, but has a big blind spot on climate." "The starting point of the book is the ‘global victory of capitalism’ – ‘the entire globe now operates according to the same economic principles – production organized for profit using legally free wage labour and mostly privately owned capital, with decentralized coordination.’ ... Then he goes on to explore two broad branches of contemporary capitalism and the strengths and vulnerabilities of each. The two are ‘Liberal Capitalism’, epitomised by the USA, and ‘Political Capitalism’ in China." (Oxfam review)
Zie: Boekworc: Capitalism, Alone en login voor Verslag boekbespreking

 omslag omwenteling  

jan 2020 | 'Omwenteling – hoe staten omgaan met crisis en verandering' - Jared Diamond
"Keerpunten in de moderne geschiedenis als basis voor de actualiteit. In zijn eerdere boeken onderzocht Jared Diamond hoe beschavingen opbloeien en hoe ze ten onder gaan, maar nu richt hij zijn aandacht op de verbazingwekkende veerkracht van landen in crisis. En op de landen die hierin tekortschieten. In deze gedetailleerde en deskundige beschouwing onderzoekt Diamond zeven landen die rampspoed te boven zijn gekomen door middel van een proces van zelfreflectie en aanpassing, en verkent hij hierin de patronen die aan de basis liggen van hun herstel. Of het nu om de Sovjetinvasie in Finland, het Indonesische crisisjaar onder Soekarno of de heropbouw van Duitsland gaat, Diamond weet steevast op vakkundige wijze de keerpunten aan te wijzen en grondig te analyseren. Ook richt hij zijn blik op de toekomst: zijn landen wereldwijd op weg naar politieke ondergang of kunnen we nog lering trekken uit het verleden?" (Recensie geschiedenis-winkel.nl)
Zie Boekworc: Omwenteling en login voor Verslag boekbespreking

 omslag moneyland   nov 2019 | ‘Moneyland, Een zoektocht naar het verborgen geld van de superrijken en multinationals’ - Oliver Bullough (2019; Uitgeverij Thomas Rap)
"Hij volgt de geldsporen en komt terecht in wat hij Moneyland doopt (eveneens de titel van het boek), een virtuele wereld van brievenbusmaatschappijen, belastingontwijking en paspoorten op bestelling. Bullough ontrafelt een cynisch systeem bestierd door westerse juristen en bankiers, die kleptocraten en criminelen helpen gestolen geld te verbergen, terwijl de superrijken hun legale vermogens afschermen voor de belastingdienst. Uiteindelijk stroomt alles naar jachten en vastgoed in steden als Londen, New York of Miami... Zonder Moneyland geen grootschalige corruptie, stelt de auteur, die de halve wereld overvloog om het virtuele domein van machthebbers en miljardairs in kaart te brengen. „Wij in het Westen zien corruptie graag als buitenlands probleem, maar het wortelt net zo goed in New York, Londen en Amsterdam.” (NRC review)
Zie Boekworc: Moneyland en login voor Verslag boekbespreking

omslag destroying a nation  

sept 2019 | Destroying a Nation: The Civil War in Syria - Nikolaos van Dam (2017; Uitgeverij I.B. Tauris & Co.)
"Dr. Nikolaos van Dam is one of the foremost foreign experts on Syria, who is well known through his book The Struggle for Power in Syria (also published in Arabic). He was Special Envoy of the Netherlands for Syria, Ambassador in Indonesia, Germany, Turkey, Egypt and Iraq, and served as a diplomat in Libya, Lebanon and Jordan, also covering the Palestinian Occupied Territories of 1967. ...The book notes that the Western and Arab fixation on the departure of President Bashar al-Asad constituted a serious obstacle to helping find a solution to the conflict....The author emphasizes that even after more than half a decade of bloody war, and well over 400,000 dead, many Western and Arab politicians still tend to be blinded by wishful thinking, as a result of which they generally keep approaching the conflict in Syria from the supposedly moral high ground." Review by Al-Dustur
Zie: login voor Verslag boekbespreking

 omslag nieuwe wereldorde  

juli 2019 | De nieuwe wereldorde: Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt - Rob de Wijk (2019; Uitgeverij Balans)
"Rob de Wijk betoogt dat de Chinese wereldorde eraan komt. Als de Volksrepubliek zijn honderdste verjaardag viert, moet de droom van de Chinese president Xi zijn uitgekomen: China als leider van de wereld. Rob de Wijk legt uit dat deze droom werkelijkheid wordt als China koploper wordt van de nieuwe industriële revolutie. De revolutie die gaat over Internet of Things, nanotechnologie en Artificial Intelligence. Als gevolg hiervan gaat de Westerse wereldorde met zijn democratie, vrijemarkteconomie, internationale recht, mensenrechten en burgerlijke vrijheden op de schop. Wat betekent dit voor ons? En is het tij nog te keren?"
Zie Boekworc: 'De nieuwe wereldorde - Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt' en login voor Verslag boekbespreking

omslag how china  

april 2019 | 'How China escaped the poverty trap' - Yuen Yuen Ang (2016; Cornell Studies in Political Economy)
"Before markets opened in 1978, China was an impoverished planned economy governed by a Maoist bureaucracy. In just three decades it evolved into the world’s second-largest economy and is today guided by highly entrepreneurial bureaucrats. In How China Escaped the Poverty Trap, Yuen Yuen Ang explains this astonishing metamorphosis. Rather than insist that either strong institutions of good governance foster markets or that growth enables good governance, Ang lays out a new, dynamic framework for understanding development broadly. Successful development, she contends, is a coevolutionary process in which markets and governments mutually adapt."
Zie: BoekWorc: 'How China escaped the poverty trap' en login voor Verslag Boekbespreking

omslag asian tigers    

feb 2019 | 'Asian Tigers, African lions: Comparing the Development Performance of Southeast Asia and Africa' - Eds Bernard Berendsen, Ton Dietz, Henk Schulte Nordholt en Roel van der Veen (2013)
zie Discussie verslag (login)

omslag fixing failed states  

dec 2018 | 'Fixing Failed States - A Framework for Rebuilding a Fractured World', geschreven door Ashran Ghani en Clare Lockhart
"Today between forty and sixty nations, home to more than one billion people, have either collapsed or are teetering on the brink of failure. The world's worst problems--terrorism, drugs and human trafficking, absolute poverty, ethnic conflict, disease, genocide--originate in such states, and the international community has devoted billions of dollars to solving the problem. Yet by and large the effort has not succeeded.
Ashraf Ghani and Clare Lockhart have taken an active part in the effort to save failed states for many years, serving as World Bank officials, as advisers to the UN, and as high-level participants in the new government of Afghanistan. In Fixing Failed States, they describe the issue--vividly and convincingly--offering an on-the-ground picture of why past efforts have not worked and advancing a groundbreaking new solution to this most pressing of global crises."
Zie: BoekWorc | 'Fixing Failed States' en login voor Verslag Boekbespreking

omslag directorate s  

okt 2018 | 'Directorate S - The C.I.A. and America's Secret Wars in Afghanistan and Pakistan, 2001-2016' van auteur Steve Coll
"Story of America's intelligence, military, and diplomatic efforts to defeat Al Qaeda and the Taliban in Afghanistan and Pakistan. Prior to 9/11, the United States had been carrying out small-scale covert operations in Afghanistan, ostensibly in cooperation, although often in direct opposition, with I.S.I., the Pakistani intelligence agency. While the US was trying to quell extremists, a highly secretive and compartmentalized wing of I.S.I., known as ''Directorate S,'' was covertly training, arming, and seeking to legitimize the Taliban, in order to enlarge Pakistan's sphere of influence. After 9/11, when fifty-nine countries, led by the U. S., deployed troops or provided aid to Afghanistan in an effort to flush out the Taliban and Al Qaeda, the U.S. was set on an invisible slow-motion collision course with Pakistan."
Zie: BoekWorc | 'Directorate S' - Steve Coll

omslag wereldwijde ongelijkheid  

mei 2018 | 'Wereldwijde ongelijkheid, welvaart in de 21ste eeuw' van auteur Branko Milanovic
Branko Milanovic is een van de meest besproken economen van dit moment. Hij ziet de verklaring voor de huidige instabiliteit in enerzijds de groei van welvaartsongelijkheid op nationaal niveau, en anderzijds de afname van deze ongelijkheid op wereldwijde schaal. ‘Een must-read’ aldus Thomas Piketty.
Verslag: BoekWorc | Wereldwijde ongelijkheid - Branko Milanovic (login)

omslag vrede kun je leren 

omslag boemerang oorlog en geweld

 

mrt 2018 | 2 boeken over vrede:
- 'Vrede kun je leren' van auteurs David van Reybrouck en Thomas d’Ansembourg
- 'De boemerang van oorlog en geweld, een hedendaagse samenspraak over Erasmus’ visie op oorlog en vrede' van Huis van Erasmus

Van Reybrouck en d’Ansembourg benaderen het thema vrede primair vanuit het individu. Dat geldt zowel voor de vraag wat het thema vrede met jezelf doet, als voor de vraag wat het vanuit jezelf naar de omgeving doet. Het boek van Erasmus over het leerstuk oorlog en vrede is meer een ‘macrobenadering’ van de thematiek.

De conclusie aan het eind van de middag is dat als je verandering in de wereld wilt, dat (eerst) uit jezelf moet komen. Vanuit de zelfkennis van je eigen behoeften moet je je (leren) verplaatsen in de ander. Pas dan stel je je open voor verandering.
Verslag: Twee boeken over vrede (login)

   

nov 2017 | 'Naar een niet-narcistische ontwikkelingssamenwerking' - door Erik van der Sleen
Verslag: 'Naar een niet-narcistische ontwikkelingssamenwerking' (login)

omslag into the unknown   sept 2017 | 'Into the Unknown' van auteur Robert Chambers
Into the Unknown reflects on the journey of learning, and encourages readers to learn from observation, curiosity, critical feedback, play and fun. Participatory Rural Appraisal (PRA) and Community-Led Total Sanitation (CLTS) have benefited from sharing practice, innovations and experience through participatory workshops.
Details: BoekWorc | Into the Unknown

omslag great escape   mrt 2017 | 'The Great Escape' van auteur Angus Deaton
De auteur onderzoekt zorgvuldig statistieken, correlaties en wiskundige verbanden om uitspraken te doen over rijkdom en armoede, gezondheid en ongelijkheid in de wereld. Met hst 1 'The Well being of the World' en hst 7 'How to help those left behind'.
Details: BoekWorc | The Great Escape
omslag globaliseringsparadox   feb 2017 | 'De Globaliserings paradox' van auteur Dani Rodrik
Waarom mondiale vrijhandel, de natiestaat en democratie niet samengaan. Een pleidooi voor 'slimme globalisering' van politiek econoom Dani Rodrik, hoogleraar aan Harvard University.
Details: BoekWorc | De Globaliseringsparadox
 

omslag international aid   dec 2016 | 'International Aid and the Making of a Better World' van auteur Rosalind Eyben
Auteur Rosalind Eyben schrijft over '...the world of aid – its people, ideas and values against the backdrop of a broader historical analysis of the contested ideals and politics of aid operations from the 1960s to the present day'
Details: BoekWorc | International Aid and the Making of a Better World
 
omslag Ubuntu   sept 2016 | 'Ubuntu en Nelson Mandela' van auteur Henk Haenen
Een boek uit 2016, over de Afrikaanse filosofie van verzoening.
Zie de blog voor Kanttekeningen bij Ubuntu en Nelson Mandela en het verslag van de discussie 


Belangstelling om mee te doen?
Boeken worden gekozen en besproken in een vaste deelnemersgroep, en nieuwe deelnemers zijn welkom. Leden organiseren bij toerbeurt een bijeenkomst, in hun kantoor of huiskamer.
Contact: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


BoekWorc in 2015

 • okt 2015 | 'Overgang van MDGs naar SDGs' mmv Jan Vandemoortele
  Het boek besproken boek is “The Millennium Development Goals and Human Rights: Past, Present and Future”, waarin Jan Vandemoortele het derde hoofdstuk schreef: “The limits of the MDGs’ design. Six caveats for Human Rights.” 
  Jan belicht de ontstaansgeschiedenis van de MDGs. Als communicatiemiddel bleken de MDGs buitengewoon effectief, en in zo’n 20 landen zijn ze een leidraad geweest bij het opstellen van ontwikkelingsplannen. De vraag is of de nieuwe Sustainable Develeopment Goals (SDGs) net zo zullen gaan leven als de MDGs. De SDGs zijn op een participatieve manier tot stand gekomen. Ze bevatten veel meer doelen dan de MDGs, en die doelen zijn niet makkelijk meetbaar. Wellicht gaan de SDGs dienen als keuzemenu waaruit landen hun prioriteiten kunnen kiezen. Het belang van gelijke verdeling van welvaart binnen landen is nu onderdeel van het debat. In de SDGs gaat het echter alleen over de armoede van de onderste 40% en niet over het hoge welvaartniveau van de bovenste 10%.  Hieruit komt Jan’s verzuchting “Wellicht is de Paus nog onze enige hoop?” als het om moreel leiderschap gaat. Wat mogen we verwachten van NGO’s als een soort waakhond? Het is niet te voorspellen of de SDGs zullen aanslaan. Liggen ze over 4 maanden in een la of zijn ze springlevend? Hoe dan ook, het is beter dan niets.
  Jan Vandemoortele is een Vlaamse ontwikkelingseconoom, met een langdurige staat van dienst bij de Verenigde Naties, het laatst als UNDP ResRep in Pakistan. Hij is nauw betrokken geweest bij het opmaken en installeren van de Millennium Development Goals (MDGs) en de recente evolutie naar de Sustainable Development Goals (SDGs), en heeft daarover veel gepubliceerd.

 • juni 2015 | 'Verloren in wanorde' mmv auteur Karel van Kesteren
  Karel van Kesteren schreef 'Verloren in wanorde', een persoonlijk relaas over dertig jaar  ontwikkelingssamenwerking. Het boek is uitgegeven door KIT Publishers. Het is interessant om de wijze waarmee hij kijkt naar het OS gebeuren, en dan vooral vanuit zijn uitgebreide ervaringen in de ambassades van Nicaragua en Tanzania. Het verslag is objectief, soms humoristisch, altijd scherp. Vanuit de observaties komt de auteur tot standpunten: er is weliswaar meer OS nodig, maar OS moet anders georganiseerd worden, zeker in landen die redelijk stabiel zijn en veel hulp ontvangen. Er is te veel versnippering, anders gezegd: te veel “donor-anarchie”. Karel van Kesteren was zelf aanwezig voor een discussie over zijn boek, het was een boeiende bijeenkomst.

 • mrt 2015 | Emoties in OS/IS, nav het boek 'Politieke Emoties' van Martha Nussbaum
  Een interessant boek over het belang van emoties in de openbare sfeer. Martha Nussbaum is een van ’s werelds invloedrijkste politieke denkers. In haar boek 'Politieke Emoties' voegt zij haar belangrijkste gedachtegoed over de filosofie van emoties samen met de theorie van sociale rechtvaardigheid, tot een pleidooi voor meer empathie in het politieke denken. In de moderne politiek, met name in de neo-liberale traditie, wordt het belang van emoties stelselmatig onderbelicht. Martha Nussbaum wil emoties de plaats geven die hun toekomt: in het hart van de politieke theorie.
  Welke emoties zijn voor ons zelf belangrijk in ons IS/OS werk? Welk impact gaat daarvan uit, in positieve of negatieve zin?

Eerder besproken boeken 2011-2014

 • nov 2014 | 'De Congo Codes', mmv auteur Dirk Jan Koch
 • sept 2013 | 'Eerlijke nieuwe wereld', van Henk van Houtum en Joos van Vugt
  Een boek over rechtvaardigheid over de grenzen van natie-staten heen.
 • mei 2013 | 'De hulp voorbij?', KIT publicatie 2012
  Mmv co-editor Rob Visser
 • mrt 2013 | Discussie over de spirituele dimensie van ontwikkeling, nav 'Religion and Development' van Gerrie ter Haar
  Wat betekent het boek 'Religion and Development' van Gerrie ter Haar voor onze praktijk als consultant?
 • feb 2013 | 'Religion and Development - ways of transforming the world', van Gerrie ter Haar
  Prof Gerrie ter Haar omschrijft de betekenis van de concepten 'religion' en 'development'. Haar stelling: ontwikkeling kan niet alleen materieel zijn, de spirituele dimensie ervan is minstens zo belangrijk. Vervolgens ging zij in op o.a. het verband met mensenrechten.
 • sept 2012 | 'Het Regenseizoen', van Stephen Ellis
  Historicus Stephen Ellis was uitgenodigd voor een discussie over dit boek, met name over de praktische implicaties van het laatste hoofdstuk dat gaat over ontwikkelingsbeleid.
 • jun 2012 | 'Het Regenseizoen', van Stephen Ellis
  Een boek over Koloniale geschiedenis, Corruptie, Geldstromen en landbezit, Elites en hegemonie, Soevereiniteit versus mensenrechten, en Ontwikkelingsbeleid. Maar is het eigenlijk wel mogelijk om algemene uitspraken te doen over Afrika, en die uitspraken ook wetenschappelijk te onderbouwen? En wat is de rol van schaduwstaten en van spirituele waarden?
 • mrt 2012 | 'Poor Ecomonics - A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty', van Abhijit V. Banerjee en Ester Duflo
  De auteurs zoeken een empirisch antwoord op de vraag hoe armoede bestreden kan worden. Met een database met gegevens uit 18 landen komen zij tot de conclusie dat in alle gevallen blijkt dat armen zelf keuzes maken en dat die keuzes globaal gesproken vooral gericht zijn op het overleven op de korte termijn.
 • jan & mrt 2012 | 'Africa Works - Disorder as Political Instrument', van Patrick Chabal en Jean-Pascal Daloz
  Een bijzonder prikkelend boek. De vooroordelen over Afrika en hun analyse waarom iets niet/wel werkt bleken danige emoties op te roepen. En passant kwam ook de praktijk van de Cash Transfers aan de orde, als een methode waarvan één van ons de ontwikkelingen heeft gevolgd.
 • nov 2011 & jan 2012 | 'Development as Freedom', van Amartya Sen
  Dit boek is in het Nederlands vertaald als 'Vrijheid is Vooruitgang'. De discussie ging over vragen als: Gaat Sen’s boek wel over economie of ook over andere vakgebieden? In hoeverre heeft zijn “institutionele” economische analyse-methode invloed gehad op verdere theorievorming en op de praktijk? Sen breekt een lans voor het bredere meten van voortgang in ontwikkeling – maar zijn we daar achteraf eigenlijk wel zo blij mee? Is het niet doorgeslagen? In januari is verder gesproken over de praktische invulling van de theorieën van Amartya Sen en over de relatie tussen economische ontwikkeling en vrijheid.
Go To Top