Netwerkavond Regionaal Waterbeheer, met Sjaak de Boer en Alexander Mueller, over waterbeheer in Lesotho en Egypte, en de noodzaak van waterverdragen en goede afstemming tussen landen en regio's om geopolitieke conflicten en droogteproblemen te voorkomen. Geslaagde netwerkavond over een actueel thema. Waterdiplomatie om problemen door schaarste agv bevolkingsgroei, grotere economische activiteit, klimaatverandering en vraag naar energie te voorkomen. Wat zijn goede voorbeelden van waterdiplomatie en plannings-instrumenten?

Lees meer...

Learning Community Evaluatie organiseerde een thema-middag over ‘Narrative Assesment’ mmv Margit van Wessel (WUR) en Wenny Ho (Hivos). Hoe werkt deze nieuwe methode om advocacy resultaten zichtbaar te maken?

Lees meer...

Renaat Van Rompaey heeft in 2019 de bosdienst in Zimbabwe doorgelicht als onderdeel van het EU programma voor Institutionele Hervorming en Beter Bestuur. Zimbabwe was een voorbeeld in zuidelijke Afrika, maar verkeert nu in een grote crisis, die ook het bosbeheer - destijds zeer goed georganiseerd en succesvol - hard raakt. Wat waren destijds de verwachtingen? Wat is nodig om weer uit de crisis te komen?

Lees meer...

Discussieavond (nov 2019) met Isabelle Diks (GroenLinks, OS woordvoerder in de Tweede Kamer) over het BHOS-beleid. Er zijn veel vragen te stellen bij het huidige beleid en de keuzes die daarin gemaakt zijn. Wat wil en kan GroenLinks bereiken vanuit de opposisite?

Lees meer...

Boekworc discussie over corruptie en witwassen, naar aanleiding van 'Moneyland' van auteur Oliver Bullough.

Lees meer...

Aart van der Heide reisde 4 weken door Kaap Verdië, het land waar hij destijds werkte als coöperant. Hij sprak er veel mensen, ook oud-collega's en bewindspersonen. Hoe zien zij de huidige situatie? Wat waren destijds de verwachtingen en wat is daarvan uitgekomen? "Het is een positief verhaal. Met onzekere situaties, maar ook grote vooruitgang." Themamiddag voor iedereen die betrokken is/was bij Kaap Verdië.

Lees meer...

'Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all'. We gingen aan de slag met SDG 4 en de sub-doelen, met voorbeelden en inspiratie om die doelen te integreren in ons werk; mmv Rogier van 't Rood en Martin Ossewaarde.

Lees meer...

Hoe ga je als evaluator om met een verzoek van een opdrachtgever om 'raw data' te delen? Discussie LCE Leergroep Evaluaties.

Lees meer...

Go To Top