Het NWW Broodfonds hield op dinsdag 2 juli 2019 haar 2e halfjaarlijkse ledenvergadering, van 15:00 tot 17:00 uur in de werfkelder van de Kargadoor in Utrecht (Oudegracht 36). Nieuwe deelnemers die geïnteresseerd zijn in het broodfonds waren/zijn van harte welkom.

Lees meer...

Impactgericht werken krijgt steeds meer aandacht, en Partos heeft een 'Impactwijzer' samengesteld met een uitgebreid overzicht van beschikbare tools. Wat betekent 'impact gericht werken' voor organisaties? en hoe kunnen we (Nederlandse) organisaties ondersteunen met onze OS/IS expertise?

Lees meer...

De praktijk van Nedworc leden in het veld is zeer divers. Deze thema-avond richtten we ons op de overkoepelende uitdagingen die we delen, om in een fragiele context te werken aan duurzame, rechtvaardige en inclusieve ontwikkeling.

Lees meer...

NETWERKDAG en ALV Ledenvergadering
Datum: dinsdag 21 mei 2019
Locatie: Kargadoor, Utrecht
Download Jaarverslag 2018-2019; andere ALV documenten zie ledensite (login). Lees verder voor terugblik en workshop presentaties.

Lees meer...

Netwerkavond Veiligheidsvraagstuk in West Afrika (casus Mali en Burkina Faso) en Noodhulpbeleid in Oost Afrika (casus Uganda en Zuid Sudan). Paul Hassing is facilitator, en gaat in gesprek met Aart van der Heide, Roel Bosma, Johan te Velde en natuurlijk de zaal.

Lees meer...

'Samenwerking faciliteren' kun je onder de loep nemen vanuit verschillende invalshoeken. LCOO themamiddag olv Domien Bruinsma en Thea de Jager.

Lees meer...

BoekWorc discussie over 'How China escaped the poverty trap', van auteur Yuen Yuen Ang - 16 april 2019 in Amsterdam. "This book is a triumph, opening a window onto the political economy of China’s astonishing rise that takes as its starting point systems and complexity. Its lessons apply far beyond China’s borders." - Oxfam Blog

Lees meer...

‘Making data talk’ has become a key competency, as activities in international development are increasingly data-centred. Hands-on workshop to create better, more intuitive, and more beautiful visual representations of your data.

Lees meer...

Go To Top