Effectief overheidsbeleid is een voorwaarde voor voldoende voedsel. Hoe zijn verschillen tussen landen ontstaan, en welke lessen tav voedselvoorziening en overheidsbeleid zijn hieruit te leren? Bert Meertens maakte een uitgebreide analyse, met verrassende conclusies.

Lees meer...

Boekworc discussie over Syria, naar aanleiding van 'Destroying a Nation: The Civil War in Syria', een boek van oud-diplomaat Nikolaos van Dam.

Lees meer...

We gingen op zoek naar schakels in wereldwijde productieketens en de Verborgen Impact van ons handelen - individueel en collectief - in Nederland en elders, en alternatieve keuzes die we kunnen maken. Kijk mee onder de oppervlakte naar wat we onbewust veroorzaken.

Lees meer...

Boekworc discussie over China en de nieuwe wereldorde nav het nieuwe boek van Rob de Wijk. In april werd een ander boek over China besproken, geschreven door de Chinese auteur Yuen Yuen Ang.

Lees meer...

Het NWW Broodfonds hield op dinsdag 2 juli 2019 haar 2e halfjaarlijkse ledenvergadering, van 15:00 tot 17:00 uur in de werfkelder van de Kargadoor in Utrecht (Oudegracht 36). Nieuwe deelnemers die geïnteresseerd zijn in het broodfonds waren/zijn van harte welkom.

Lees meer...

Impactgericht werken krijgt steeds meer aandacht, en Partos heeft een 'Impactwijzer' samengesteld met een uitgebreid overzicht van beschikbare tools. Wat betekent 'impact gericht werken' voor organisaties? en hoe kunnen we (Nederlandse) organisaties ondersteunen met onze OS/IS expertise?

Lees meer...

De praktijk van Nedworc leden in het veld is zeer divers. Deze thema-avond richtten we ons op de overkoepelende uitdagingen die we delen, om in een fragiele context te werken aan duurzame, rechtvaardige en inclusieve ontwikkeling.

Lees meer...

NETWERKDAG en ALV Ledenvergadering
Datum: dinsdag 21 mei 2019
Locatie: Kargadoor, Utrecht
Download Jaarverslag 2018-2019; andere ALV documenten zie ledensite (login). Lees verder voor terugblik en workshop presentaties.

Lees meer...

Go To Top