Startersgroep 2020 is opgericht tijdens de Nieuwjaars Netwerkdag, en organiseerde op donderdag 6 februari 2020 een workshop met de 'Quality Consultancies'-tool als uitgangspunt. Focus op kwaliteit: Wat is mijn focus? Hoe kun je de QC-tool inzetten ter ondersteuning van je werk?

Lees meer...

Netwerkavond Economische groei en WASH met Thea Bongertman en Hugo Oosterkamp, en ervaringen uit Oost Afrika, ZO Azië en Zuid Amerika. Wat is de impact van economische groei op WASH en andere basisvoorzieningen?

Lees meer...

Boekworc discussie over keerpunten in de geschiedenis, aan de hand van 7 cases beschreven en geanalyseerd in 'Omwenteling - hoe staten omgaan met crisis en verandering' van auteur Jared Diamond.

Lees meer...

Vereniging NEDWORC startte 2020 met een drukbezochte Nieuwjaars Netwerkdag op donderdag 9 januari in Utrecht, met Startersmiddag, Dilemmax-spel en Thema-avond 'Moneyland' over corruptie en witwassen. En natuurlijk de Nieuwjaarsborrel.

Lees meer...

Netwerkavond Regionaal Waterbeheer, met Sjaak de Boer en Alexander Mueller, over waterbeheer in Lesotho en Egypte, en de noodzaak van waterverdragen en goede afstemming tussen landen en regio's om geopolitieke conflicten en droogteproblemen te voorkomen. Geslaagde netwerkavond over een actueel thema. Waterdiplomatie om problemen door schaarste agv bevolkingsgroei, grotere economische activiteit, klimaatverandering en vraag naar energie te voorkomen. Wat zijn goede voorbeelden van waterdiplomatie en plannings-instrumenten?

Lees meer...

Learning Community Evaluatie organiseerde een thema-middag over ‘Narrative Assesment’ mmv Margit van Wessel (WUR) en Wenny Ho (Hivos). Hoe werkt deze nieuwe methode om advocacy resultaten zichtbaar te maken?

Lees meer...

Renaat Van Rompaey heeft in 2019 de bosdienst in Zimbabwe doorgelicht als onderdeel van het EU programma voor Institutionele Hervorming en Beter Bestuur. Zimbabwe was een voorbeeld in zuidelijke Afrika, maar verkeert nu in een grote crisis, die ook het bosbeheer - destijds zeer goed georganiseerd en succesvol - hard raakt. Wat waren destijds de verwachtingen? Wat is nodig om weer uit de crisis te komen?

Lees meer...

Discussieavond (nov 2019) met Isabelle Diks (GroenLinks, OS woordvoerder in de Tweede Kamer) over het BHOS-beleid. Er zijn veel vragen te stellen bij het huidige beleid en de keuzes die daarin gemaakt zijn. Wat wil en kan GroenLinks bereiken vanuit de opposisite?

Lees meer...

Go To Top